Katedra Sztuki Krajobrazu

Doktoranci

mgr inż. Magdalena Pożarowszczyk - Bieniak

Ilustracja kontaktu

Wykształcenie:  
X 2014 – obecnie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu,

Katedra Sztuki Krajobrazu
Tematyka rozprawy doktorskiej: „Morfologia i znaczenie
światła w widokach i sekwencjach widokowych na potrzeby
sporządzania studium krajobrazu nocy. Formułowanie zasad kreacji
architektury światła w krajobrazie miasta” 


XI 2013 – XI 2014: Politechnika Warszawska 
Studia podyplomowe: Technika Świetlna Użytkowa 
Temat pracy dyplomowej: „Koncepcja oświetlenia wpisana
w krajobraz miasta na przykładzie projektu oświetlenia budynków
Urzędu Miasta Józefowa” (w trakcie opracowania) 


III 2013 – VII 2014: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
Kierunek: Architektura Krajobrazu 
Specjalizacja: Sztuka Ogrodu i Krajobrazu 
Temat pracy magisterskiej: „System wartościowania przestrzeni
krajobrazu miasta jako narzędzie decyzyjne planowania przestrzennego
na przykładzie 7 placów Warszawy” 

Uzyskany tytuł: magister architekt krajobrazu 

II 2009 – II 2013: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna 
Temat pracy inżynierskiej: „Metoda identyfikacji przestrzeni
wyróżnionych przy pomocy kategorii Genius Loci jako narzędzie
w planowaniu przestrzennym”  

Uzyskany tytuł: inżynier 

X 2008 – II 2013: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
Kierunek: Architektura Krajobrazu 
Temat pracy inżynierskiej: „Koncepcja założenia ogrodowego
z propozycjami ogrodów tymczasowych przy ośrodku
edukacyjno – wypoczynkowym „Śródborowianka” w Otwocku” 

Uzyskany tytuł: inżynier architekt krajobrazu

Tematyka badawcza: 
- wydobywanie wartości przestrzennych i detalu architektonicznego
  w procesie analiz przestrzennych oraz ich wykorzystanie w procesie
  planowania i projektowania;

- zagadnieniem ducha miejsca w projektowaniu i kształtowaniu
  krajobrazu, szczególnie nocnego pejzażu miasta;

- identyfikacji Genius Loci (ducha miejsca) na potrzeby
  planowania przestrzennego;

- morfologia i znaczenie światła w widokach
  i sekwencjach widokowych 

- sporządzanie studium krajobrazu nocy
- formułowanie zasad kreacji architektury światła
  w krajobrazie miasta