Katedra Sztuki Krajobrazu

Doktoranci

mgr inż. Karolina Wlazło-Malinowska

Ilustracja kontaktu

Wykształcenie:
- 2003/2007 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii,
  kierunek - Ochrona Środowiska - uzyskany dyplom licencjacki;
- 2001/2007 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
  kierunek: Architektura Krajobrazu, specjalizacja,Sztuka Ogrodu i Krajobrazu.
  Uzyskany tytuł magistra inżyniera (w tym roczne stypendium naukowe
  w ramach wymiany studenckiej SOCRATES-ERASMUS w Ecole Nationale
  Supérieure du Paysage w Wersalu 2005/2006);
- 2008/2010 - Podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej
  na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
  (obrona pracy dyplomowej - 03/2010);
- 2012/2013 - Podyplomowe Studia Techniki Świetlnej Użytkowej
  na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
  (obrona pracy dyplomowej - 06/2013)
- 2010/obecnie - studia doktoranckie na Wydziale Ogrodnictwa,
  Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Tematyka badawcza:
- badania nad rolą oświetlenia w postrzeganiu miejskich
  wnętrz krajobrazowych w porze nocnej;
- badania nowych form i typów oświetlenia miejskiego
  w relacji do oświetlenia tradycyjnego;
- sztuka nowych mediów jako element oświetlenia
  miejskiej przestrzeni publicznej;
- badania nad rolą oświetlenia w kształtowaniu nocnego
  krajobrazu miasta;
- rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej z wykorzystaniem
  techniki świetlnej i alternatywnych form światła;
- współczesna architektura krajobrazu

Założycielka Sekcji Sztuki Światła przy Katedrze Sztuki Krajobrazu