Katedra Sztuki Krajobrazu

Doktoranci

mgr inż. Katarzyna Piądłowska

Ilustracja kontaktu

Działalność zawodowa:
- od października 2012 roku członek redakcji pisma Arché
  poświęconemu genius loci, kulturze przestrzeni i twórczości;
  numery: 1(23)/2013, 2(24)/2013

- współorganizacja otwartych spotkań dyskusyjnych
  Krytyki OW SARP, Arché i Akademii Sztuki Krajobrazu
  o architekturze i przestrzeni Warszawy m.in. o przyszłości
  Osi Saskiej i Placu Piłsudskiego

- od maja 2013 współorganizacja SMAK
- członek Fundacji Culture Shock działającej na rzecz
  lokalnych mieszkańców, Skarpy Warszawskiej i kultury.
  Badacz i fotograf w projekcie
  „Skarby Skarpy” dotyczącym Skarpy Warszawskiej

- koordynator edukacyjnego projektu związanego
  ze Skarpą Warszawską w ramach „Majówki na Skarpie 2013”
  koalicji Warszawskiej Drogi Kultury na Skarpie.

- w roku 2012 współorganizacja warszawskiej edycji
  Park(ing) Day (inicjatywa międzynarodowa). 

- w latach 2010-2013 słuchacz trzyletniego Studium Związku
  Polskich Artystów Fotografików w Warszawie,
  dyplom z wyróżnieniem - wrzesień 2013 r. 

- ma na koncie kilka fotograficznych wystaw zbiorowych
  m.in.: „Meteoryty” (Stara Galeria ZPAF w Warszawie),
  cykl fotografii i rysunku pt. „Highway” (Dyplomy’2013,
  Stara Galeria ZPAF w Warszawie), multimedialne pokazy zdjęć
  „Człowiek” i „Wspomnienia z dzieciństwa” podczas
  Nocy Muzeów 2012 i 2013 (Pl. Zamkowy w Warszawie),
  fotograficzna licytacja charytatywna na rzecz fundacji Gajusz
  (Galeria Obok w Warszawie). 

- w latach 2010-2011 r. pracowała w Centrum Chirurgii
  i Pielęgnacji Drzew nad projektem zagospodarowania
  osiedla mieszkaniowego przy ul. Powązkowskiej
  w Warszawie a wcześniej jako niezależny projektant ogrodów


Tematyka badawcza:
- Projektowanie przestrzeni publicznych
- Człowiek w krajobrazie miasta
- Sztuka miejska
- Rewitalizacja krajobrazu kulturowego