Katedra Sztuki Krajobrazu

Adiunkci

dr Katarzyna Krzykawska

Ilustracja kontaktu

Wykształcenie:
- Instytut Sztuk Pięknych AP w Krakowie (1998- dyplom i magisterium)
- Universidad Politecnica de Valencia Hiszpania, 2000
- Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Rzeźby (2000- dyplom
  i magisterium, 2008- doktorat z dziedziny: sztuki piękne)


Działalność zawodowa i naukowa:
Artystycznie zajmuje się rzeźbą i instalacją. 
Swoje prace prezentowała w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych
i zbiorowych w kraju i za granicą ( m.in.: w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii,
Meksyku, Tajwanie, Korei Południowej, Litwie, Ukrainie)