Katedra Sztuki Krajobrazu

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Beata Gawryszewska

Ilustracja kontaktu

Architekt krajobrazu, ukończyła Indywidualne Studia Magisterskie
w Oddziale Architektury Krajobrazu SGGW, Instytucie Filozofii
i Socjologii UW oraz Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie.
Prowadzi badania własne związane z problematyką przestrzeni
zamieszkiwanych oraz badania z zakresu wzornictwa ogrodowego,
we współpracy z Festiwalem Ogrodów w Bolestraszycach.

Tematyka badawcza:
- studia teoretyczne, projekty i modele z zakresu kształtowania
  przestrzeni zamieszkania, w szczególności ogrodu przydomowego;
- specyfika współczesnego ogrodu rodzinnego w Polsce;
- współczesne trendy w projektowaniu ogrodów przydomowych;
- kulturowe podstawy projektowania krajobrazu;
- społeczne podstawy projektowania krajobrazu;
- partycypacja społeczna w architekturze krajobrazu;
- rewitalizacja i rehabilitacja przestrzeni publicznych i społecznych
  osiedli mieszkaniowych.