Katedra Sztuki Krajobrazu

Wykładowcy

mgr Janusz Ducki

Ilustracja kontaktu

Tematyka badawcza:
- percepcja wizualna rzeczywistości;
- sztuka współczesna jako model procesów poznawczych i twórczych;
- ekspresja a zachowania społeczne