Katedra Sztuki Krajobrazu

Asystenci

dr inż. Maja Skibińska

Ilustracja kontaktu

Redaktorka działu „Wzornictwo” w czasopiśmie Arche
poświęconemu genius loci, kulturze przestrzeni, twórczości;

Członkini sekcji Społeczne podstawy architektury krajobrazu
w Katedrze Sztuki Krajobrazu;

Projektantka terenów zieleni. 
Temat pracy magisterskiej: Przestrzeń kobieca symbolika,
motywy, cechy kobiecego projektowania
(promotorka dr Beata J. Gawryszewska)

Problematyka badawcza:
sztuka kobieca, gender, kobieca historia,
symbolika przestrzeni, percepcja przestrzeni

Temat pracy doktorskiej: Rola mebla miejskiego
w krajobrazie kulturowym Warszawy
(promotor pracy prof. dr hab. Jeremi T. Królikowski)

Problematyka badawcza: projektowanie krajobrazu miasta,
analizy warstw krajobrazu kulturowego (fizjonomiczna, funkcjonalna,
historyczna, znaczeniowa, legislacyjna, społeczna),
wzornictwo, percepcja przestrzeni, kultura materialna