Katedra Sztuki Krajobrazu

Asystenci

dr inż. Izabela Myszka-Stąpór

Ilustracja kontaktu

Projektantka ogrodów, ogrodnik

Wykształcenie:
Ukończone studia ogrodnicze, kursy zawodowe
i studia podyplomowe: Wzornictwo ogrodowe
oraz Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym. 


Działalność zawodowa i naukowa:
- Praca w Zespole społecznych podstaw architektury krajobrazu
- Udział w projektowaniu i realizacji ogrodów pokazowych,
  w warsztatach wykorzystujących formę ogrodu
  w procesie rewitalizacji

- Udział w organizacji konferencji naukowych
  i warsztatów projektowych

- Udział w realizacji projektu badawczego finansowanego
  ze środków przeznaczonych na naukę w latach 2009- 2011
  nr N N527272432, „Krajobraz XXI wieku - Sztuka krajobrazu
  i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku”.
  Kierownik projektu: prof. Jan Rylke


Tematyka badawcza:
- Elementy budujące ogród – forma, funkcja i znaczenie
- ogrody: pokazowe, działkowe, ogrody zamieszkiwane
  w przestrzeniach prywatnych i wspólnotowych, ogrody
  w przestrzeniach publicznych (analizowanie ogrodów
  w kontekście ich kompozycji i stosowanych elementów
  jak i w aspekcie społecznym)