Katedra Sztuki Krajobrazu

Katedra Sztuki Krajobrazu zajmuje się historycznymi, kulturowymi, społecznymi i artystycznymi podstawami architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej. Prowadzone badania opierają się na założeniach fenomenologii krajobrazu.
Kierunek badań w katedrze skupia się głównie na zagadnieniach dotyczących krajobrazu oraz krajobrazu kulturowego miasta, struktur miejskich, przestrzeni społecznych, przestrzeni życia codziennego i sposobów jej ożywiania, przestrzeni rewitalizowanych, parków i pomników o zmiennej strukturze i wartości materialnej, teorią i historią architektury, sztuki ogrodowej, krajobrazu oraz metodologiami architektury krajobrazu. W zainteresowaniu jednostki jest również działalność projektowa w kierunku planowania miejscowego, projektowania architektonicznego i konserwatorskiego, projektowania ogrodów przydomowych oraz działalność artystyczna, rysunek, obraz, fotografia, rzeźba, sztuki multimedialne, performance i happeningi.