Katedra Sztuki Krajobrazu

Katedra Sztuki Krajobrazu

DŁUGOZIMA ANNA

     

Publikacje naukowe (recenzowane, pokonferencyjne, monografie):

 • Długozima A., 2012: "Wzornictwo ogrodów działkowych" [w:] Rylke J. (red.), Wzornictwo ogrodowe 2012, Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa, s.51-67
 • Długozima A., 2011: Wzornictwo we współczesnej sztuce sepulkralnej [w:] Rylke J. (red.), „Wzornictwo ogrodowe 2011”, Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa, s.46-56
 • Długozima A., 2011: „Cmentarze obrazem kondycji społeczności. Badanie cmentarzy dla odtworzenia kultury społeczności lokalnych” [w:] Zglińska A., Pranke P. (red.), „Pamiętać czy zapomnieć … Miejsca pamięci we współczesnym dyskursie naukowym”, Teka Historyka, Warszawa, s.65-76
 • Długozima A., 2011: „Szata roślinna cmentarzy” [w:] Drozdek M., (red.), „Rośliny do zadań specjalnych. Zieleń Miast i Wsi współczesna i zabytkowa”, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Sulechowie, Sulechów 
 • Długozima A., 2010: „Bośnia i Hercegowina – dobra kultury w czasie wojny i pokoju” [w:] „Ochrona Zabytków”, Nr 3/2009, s.59-66 
 • Długozima A., 2010: „Kompozycja warmińskich cmentarzy, na przykładzie cmentarzy gminy Jonkowo” [w:] Rylke J. (red.), „Wzornictwo ogrodowe”, Wydawnictwo Sztuka ogrodu sztuka krajobrazu, Warszawa, s.16-24
 • Długozima A., 2010: Badanie cmentarzy dla odtworzenia kultury duchowej i materialnej społeczności lokalnej (na przykładzie bieszczadzkich cmentarzy), [w:] Chylińska D., Łach J. (red.), „Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy”, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław, s.89-98
 • Długozima A., 2010: Przestrzenie publiczne na obszarach suburbanizowanych” [w:] Halama D., Kaflińska M. (red.), „Współczesne kierunki urbanizacji przestrzeni europejskiej”, Wydawnictwo „Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego”, Kraków, s.121-138
 • Długozima A., 2010: Bojkowie Bieszczadzcy. Badanie cmentarzy dla odtworzenia ich kultury materialnej i duchowej” [w:] Dudra S. (red.), „Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. T. 3”, Wydawnictwo „Druk-Ar”, Zielona Góra, s.201-208 
 • Długozima A., 2010: „Zielone pochówki, czyli rzecz o ekologicznych cmentarzach. Eko – cmentarze”[w:] „Ekonatura”, Nr 10/2010, s.22-24 
 • Długozima A., 2009: Drzewa na cmentarzach - znaczenie, dobór, zasady kompozycji i pielęgnacji”[w:] „Ekonatura”, Nr 12/2009, s.24-25
 • Długozima A., 2009: Rola cmentarzy w strukturze miast na przykładzie cmentarzy warszawskich”[w:] Oleksiejuk E., Jankowska A. (red.), „Zieleń w przestrzeni publicznej miast: funkcja – kreacja – identyfikacja”, Toruń
 • Długozima A., 2009: „Ogrody deszczowe. Rain gardens” [w:] „Problemy Ekologii”, nr 4/ 2009, s.211-215
 • Długozima A., 2009: „Akcja cmentarze: Bieszczadzkie krzyże cmentarne” [w:] „Spotkania z Zabytkami”, Nr 6/2009, s.23-24
 • Długozima A., Rylke J., 2009: „Ocena, wycena i kształtowanie zasobów kulturowych” [w:] Szyszko J. i in. (red.), „ABC gospodarki przestrzennej w aspekcie rozwoju regionalnego”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s.255-285
 • Długozima A., 2008: Zespoły dworskie Podkarpacia. Stan zachowania, pełnione funkcje, problemy”[w:] Mitkowska A. i in. (red.), „Założenia rezydencjonalno-ogrodowe: dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych)”, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, s.337-343

Publikacje popularno – naukowe:

 • Długozima A., 2013:
 • Długozima A., 2013: Cmentarz w malarstwie [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 10/2013, s. 26-28
 • Długozima A., 2013: Studenci na start. Nowe oblicze polskich cmentarzy [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 9/2013, s. 21-23
 • Długozima A., 2013: Śmierć w kolorze rdzy. Cmentarzyska niepotrzebnych maszyn [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 9/2013, s. 10-13
 • Długozima A., 2013:  Płeć śmierci [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 8/2013, s. 14-17
 • Długozima A., 2013: Przedsiębiorstwa pogrzebowe. Historia i współczesność [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 7/2013, s. 16-17
 • Długozima A., 2013: Wyposażenie nekropolii. Ławka na cmentarzu [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 6/2013, s. 29-31
 • Długozima A., 2013: Kremacja i co dalej? [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 5/2013, s. 17-19
 • Długozima A., 2013: Co przyniesie przyszłość? Cmentarze na miarę XXI wieku [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 3/2013, s. 22-24
 • Długozima A., 2012: Z wizytą w Wiedniu. Światowe miasto śmierci [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 6/2012, s. 17-23
 • Długozima A., 2012: Fenomen miejsc wypadków komunikacyjnych [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 5/2012, s. 36-39
 • Długozima A., 2012: Wiosna na cmentarzach: Dekorowanie grobów, pielęgnacja i dobór roślin [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 4/2012, s. 22-25
 • Długozima A., 2011: Prawodawstwo cmentarne na Zachodzie [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 9/2011, s.40-41
 • Długozima A., 2011: Projektowanie cmentarzy. Część 1: Polska kontra reszta świata [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 8/2011, s.14-17
 • Długozima A., 2011: „Oryginalność made in China” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 7/2011, s. 17-19
 • Długozima A., 2011: „I Festiwal Ogrodowy w Bolestraszycach. Ogród, cmentarz – dwa bratanki” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 7/2011, s.10-16
 • Długozima A., 2011: „Oswoić śmierć. Cmentarz i sztuka” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 5/2011, s.20-23
 • Długozima A., 2011: „Pogrzebowy savoir – vivre” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 2/2011, s.18-21 
 • Długozima A., 2011: „Świąteczno – noworocznie na cmentarzach” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 1/2011, s.14-17
 • Długozima A., 2010: „Cudze chwalicie, swego nie znacie” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 10/2010, s.26-29
 • Długozima A., 2010: „Nagrobkowy zawrót głowy” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 7/2010, s.12-18
 • Długozima A., 2010: „Napowietrzne katakumby. Kolumbaria” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 6/2010, s.32-35
 • Długozima A., 2010: „Tanatoturystyka. Cmentarze pełne życia” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 5/2010, s.10-15
 • Długozima A., 2010: „Śmierć z pomysłem” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 4/2010, s.39-41
 • Długozima A., 2010: „Ogrodnictwo cmentarne. Kompozycje roślinne na grobach” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 3/2010, s.16-18
 • Długozima A., 2010: „Krematorium – wizja i rzeczywistość” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 2/2010, s.8-12
 • Długozima A., 2010: Cmentarze XXI wieku” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 1/2010, s.10-13
 • Długozima A., 2010: „Współczesne nekropolie. Cmentarze XXI wieku” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 1/2010, s.10-13
 • Długozima A., 2010: „Sztuka krajobrazu i sztuka w krajobrazie” [w:] http://sztukakrajobrazu.pl
 • Długozima A., 2010: „Cmentarz a sztuka” [w:] http://sztukakrajobrazu.pl
 • Długozima A., 2010: „Sztuka krajobrazu w mieście” [w:] http://sztukakrajobrazu.pl
 • Długozima A., 2010: „Natura i sztuka – na tropie słownika terminów” [w:] http://sztukakrajobrazu.pl
 • Długozima A., 2010: „Sztuka krajobrazu odzwierciedleniem kondycji sztuki współczesnej” [w:] http://sztukakrajobrazu.pl
 • Długozima A., 2010: Szata roślinna cmentarzy. Kompozycje roślinne na grobach” [w:] Rylke J., (red.), Skrypt do Wzornictwa Ogrodowego 2010-2011, Warszawa, s.202-218 
 • Długozima A., 2009: Inne sposoby na otrzymanie wsparcia” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 11/2009, s.8-10
 • Długozima A., 2009: „Gloryfikowani czy zapomniani?” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 11/2009, s.35-37
 • Długozima A., 2009: Regionalne programy operacyjne” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 10/2009, s.12-18
 • Długozima A., 2009: „Zapomniane cmentarze” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 10/2009, s.33-36
 • Długozima A., 2009: „Podniebne cmentarze” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 8/2009, s. 10-12
 • Długozima A., 2009: „Ekologiczne cmentarze. Zielona śmierć” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 7/2009, s.38-39
 • Długozima A., 2009: „Na tropie unijnych dotacji” [w:] „Kultura Pogrzebu”, Nr 6/2009, s.16-18
 • Długozima A., 2009: „Lipie – dawny cmentarz cerkiewny i pozostałości cerkwi” [w:] http://www.twojebieszczady.pl
 • Długozima A., 2009: „Cmentarz w Górzance” [w:] http://www.twojebieszczady.pl
 • Długozima A. 2009: „Cmentarz w Bystrem koło Michniowca” [w:] http://www.twojebieszczady.pl
 • Długozima A., 2009: „Kościół parafialny i cmentarz w Mchawie” [w:] http://www.twojebieszczady.pl
 • Długozima A., 2009: „Cerkiew i cmentarz w Kulasznem” [w:] http://www.twojebieszczady.pl
 • Długozima A., 2009: „Cmentarz jest ogrodem co ma piękna wiele. Rzecz o cmentarzu w Łupkowie”[w:] http://www.twojebieszczady.pl
 • Długozima A., 2009: „Manasterzec – cerkiew i cmentarz” [w:] http://www.twojebieszczady.pl

HERMAN KRZYSZTOF

PDF Drukuj Email

Peer-reviewed articles (in English):

Artykuły recenzowane (w j.polskim):

 • Herman K., 2012, “Inna zieleń przyuliczna. Tymczasowe dekoracje roślinne: stragany, ogródki piwne” w:Zielone miasto – przestrzeń i komunikacja : materiały konferencyjne : 20. Międzynarodowa Wystawa “Zieleń to życie”, Warszawa, 23-24 sierpnia 2012. - Warszawa : Agencja Promocji Zieleni, s. 95-110
 • Herman K., Brzozowski G., 2012, “Tymczasowość sacrum w krajobrazie miasta. Analiza przestrzeni praktyk związanych z obchodami Bożego Ciała i żałoby po śmierci Jana Pawła II w Warszawie.“, w: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 17 “Sacrum w Krajobrazie” Plit J. (red.), Sosnowiec 2012, Wyd. Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, str. 162‐170
 • Herman K., 2011, Ogrody tymczasowe jako wydarzenie, zielona interwencja, działanie promocyjne, w: Zielone Miasto. Metamorfozy, XII Ogólnopolska Konferencja, Warszawa: 107-116
 • Herman K., 2011, Ogrody tymczasowe w architekturze krajobrazu [w:] Projektowanie obiektów Architektury Krajobrazu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach: 146-154
 • Herman K., 2011, Korzenie współczesnej architektury krajobrazu [w:] Projektowanie obiektów Architektury Krajobrazu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach: 85-93
 • Herman K. 2010, „Ogrody tymczasowe – typologia” w: Szulczewska B., Szumański M. (red.) “Horyzonty Architektury Krajobrazu – Język Architektury Krajobrazu”, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa str. 78-85
 • Herman K. 2010, “Wieś tematyczna – pomiędzy swojskością a egzotyką. Koncepcja ochrony wartości krajobrazu kulturowego Starej Wsi koło Przedborza.” w: Królikowski J.T., Rothimel B., Juśkiewicz K. (red.) “Kultura przestrzeni gminy”, Wyd. SGGW, Warszawa s. 177-188
 • Herman K., 2008, „Kształt, symbol i wizja. Most jako inspiracja w sztuce krajobrazu. Sztuka krajobrazu jako inspiracja dla projektowania mostów”. Estetyka mostów IV. Wydawnictwo Art. Group, Warszawa-Jachranka str. 67-74
 • Herman K., Idziak A., 2008, „Między kopalnią a krajobrazem. Transformacje sztuki krajobrazu. Instalacje, rzeźba, performance jako formy rekultywacji krajobrazów postindustrialnych.”, w: Pawłowska K. (red) „Zarządzanie krajobrazem kulturowym”, wyd. Komisji Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec str. 386-394
 • Herman K., 2007 „Ogrody tymczasowe jako źródło inspiracji w projektowaniu ogrodu przydomowego”w: Gawryszewska, Herman (red.) “Ogród za oknem”, wyd. Ideografia str. 76-85
 • Herman K., Gawryszewska B.J., 2006, „Problematyka ochrony wartości przyrodniczych, historycznych, artystycznych, estetycznych i społecznych krajobrazu kulturowego wsi w aspekcie idei wsi tematycznych na przykładzie Starej Wsi koło Przedborza”, w: Janicki R. (red.) Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona. Ogólnopolska konferencja PAEK, Kazimierz Dolny 1-3.06.2006, Wyd. Zakład Ochrony Środowiska UMCS str. 519-527
 • Herman K., 2006, „Rewaloryzacja wiktoriańskiego założenia ogrodowego w Kylemore (Irlandia)”, w: Rylke J. (red) „Przyroda i Miasto VIII”, Wyd. SGGW Warszawam str. 331-341
 • Herman K., Górska M., 2006 „Sacrum – najpierw trzeba dostrzec”, w: Rylke J. (red) „Przyroda i Miasto VIII”, Wyd. SGGW, Warszawa str. 230-234
 • Herman K., 2006 „Koncepcja wsi tematycznej jako forma ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Starej Wsi koło Przedborza” w: Rylke J. (red) „Przyroda i Miasto VIII”, Wyd. SGGW, Warszawa str. 289-299
 • Herman K., Gawryszewska B.J., 2005, „Koncepcja wsi tematycznej a problemy ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Starej Wsi koło Przedborza”, w: Borcz Z. (red.) Architektura Krajobrazu. Studia i Prezentacje – Architektura Krajobrazu Wiejskiego – Odnowa Wsi. 1-2/2005, Wyd. Akademia Rolnicza we Wrocławiu, str. 64-71

KACZYŃSKA MAŁGORZATA

     

Rok 2004

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim.

 • M. Kaczyńska 2004: Przemiany krajobrazu Wilanowa. [w:] Przyroda i miasto. T. VI, (red.) prof. dr hab. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s.144 – 166.

Rok 2005

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim.

 • M. Kaczyńska 2005: Krajobraz kulturowy Wilanowa. [w:] Przyroda i miasto. T. VII, (red.) J. Rylke. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s. 63 – 72.
 • M. Kaczyńska, J. Łukaszkiewicz, G. Maksymiuk, J. Zakościelna 2005: Warszawa – władca pierścieni? [w:] Przyroda i miasto. T. VII, (red.) J. Rylke. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 138 – 147.
 • M. Gąsowska, A. Jesiołowska, M. Kaczyńska, K. Stańczyk 2005: Skarpa Warszawska jako oś krystalizującą system przestrzeni publicznej Warszawy. [w:] Przyroda i miasto. T. VII, (red.) J. Rylke. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s. 30 – 32.

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i wymienionym w części B wykazu Ministra.

 • M. Kaczyńska 2005: Wilanów complex as a monumental cultural landscape. [w:] Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Horticulture and Landscape Architecture No 26, (red.) B. Szulczewska. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s.149 – 168.

Rok 2006

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim.

 • M. Kaczyńska, J. Rylke 2006: Wiek substancji zabytkowej pokrycia terenu na przykładzie zespołu Wilanowa w Warszawie. [w:] Przyroda i miasto. T. VIII, (red.) J. Rylke. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s. 180 – 188. 

Wygłaszanie referatów naukowych.

Komunikaty, doniesienia, seminaria itp. w j. polskim.

 • Referat p.t.: Wiek substancji zabytkowej pokrycia terenu na przykładzie zespołu Wilanowa w Warszawie,wygłoszony na konferencji: Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym, która odbyła się 24-26 kwietnia 2006 roku na terenie SGGW w Warszawie. 

Rok 2007

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim.

 • M. Kaczyńska, K. Maciągowska, J. Zakościelna, A. Latoch, A. Maliszewska, J. Łukaszkiewicz 2007: „Industrial view” – niedocenione oblicza Warszawy. [w:] Przyroda i miasto. T. IX, (red.) J. Rylke. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s. 74 – 76.
 • M. Kaczyńska, J. Rylke, M. Wielochowska 2007: Oś Cytadeli (Traugutta) – Żoliborz nad Wisłą. [w:] Przyroda i miasto. T. IX, (red.) J. Rylke. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s. 138 – 146.
 • M. Kaczyńska 2007: Wpływ założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie i jego założeń filialnych na przemiany krajobrazu. [w:] Przyroda i miasto. T. X, część 2, (red.) J. Rylke. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s. 310 – 324.
 • M. Kaczyńska 2007: Ochrona i użytkowanie krajobrazu miasta. [w:] Przyroda i miasto. T. X, część 1, (red.) J. Rylke. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s. 253 – 256.
 • J. Rylke, J. Królikowski, T. Turczynowicz, K. Ozimek, B. Gawryszewska, M. Kaczyńska, T. Melnyk, J. Dzięcioł 2007: Idea „promenady”. [w:] Przyroda i miasto. T. X, część 2, (red.) J. Rylke. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s. 382 – 404. 

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i wymienionym w części B wykazu Ministra.

 • M. Kaczyńska 2007: Wpływ założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie i jego założeń filialnych na przemiany krajobrazu południowej części Warszawy. Czasopismo Techniczne, Architektura, z. 5-A/2007, Zeszyt 10, Wydawnictwo PK im T. Kościuszki, Kraków, s. 46 – 48.

Wygłaszanie referatów naukowych.

Komunikaty, doniesienia, seminaria itp. w j. polskim.

 • Referat p.t.: Wpływ założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie i jego założeń filialnych na przemiany krajobrazu, wygłoszony na konferencji: Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym, która odbyła się 23-25 kwietnia 2007 roku na terenie SGGW w Warszawie. 
 • Referat p.t.: Wpływ założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie i jego założeń filialnych na przemiany krajobrazu południowej części Warszawy, wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Polskich Architektów Krajobrazu „Sztuka Ochrony i Kształtowania Środowiska, Twórczość – Nauka – Dydaktyka”, Kraków 20-22 września 2007. 

Inne aktywności.

 • J. Rylke, J. Królikowski, T. Turczynowicz, K. Ozimek, B. Gawryszewska, M. Kaczyńska, T. Melnyk, J. Dzięcioł 2007: Opracowanie analizy potencjału dawnej rezydencji wilanowskiej, w tym terenów Muzeum Pałac w Wilanowie, jako czynnika organizującego ład przestrzenny południowej części Warszawy oraz opracowania koncepcji kluczowej roli terenów Muzeum w powstającym wokół krajobrazie miejskim. Projekt p.t.: „Promenada Królewska” wykonany na zlecenie Muzeum Pałac w Wilanowie.

Rok 2008

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim. 

 • M. Kaczyńska 2008: Wilanów, un ejemplo de paisaje cultural histórico. Materia de administración, custodia y protección legal (Wilanów jako przykład historycznego krajobrazu kulturowego. Problematyka gospodarowania, opieki i ochrony prawnej), Materiały konferencyjne, 4th European Symposium on Research in Architecture and Urban Design, Cultural LandscapeEURAU 2008, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid ETSAM/UPM Madrid, Madryt 16-19 stycznia 2008.

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim.

 • M. Kaczyńska 2008: Krajobraz miasta. Ochrona i użytkowanie. [w:] Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne. (red.) J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora, Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s. 24 – 29.
 • A. Campitelli, P. Goodchild, M. Kaczyńska, J. Rylke, D. Sikora 2008: Przepisy prawa i zielone światy. [w:] Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne. (red.) J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora, Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s. 34 – 45. 
 • M. Kaczyńska 2008: Waloryzacja krajobrazu i prognozowanie jego wartości na podstawie analizy rozwoju terenu na przykładzie krajobrazu południowej Warszawy. [w:] Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne. (red.) J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora, Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s.183 – 205.

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim.

 • J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora 2008: Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.

Postery w j. obcym

 • Wilanów, un ejemplo de paisaje cultural histórico. Materia de administración, custodia y protección legal (Wilanów jako przykład historycznego krajobrazu kulturowego. Problematyka gospodarowania, opieki i ochrony prawnej), 4th European Symposium on Research in Architecture and Urban Design, Cultural Landscape, EURAU 2008, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid ETSAM/UPM Madrid, Madryt 16-19 stycznia 2008.

Rok 2009

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim. 

 • Kaczyńska M. 2009. Spatial development analyses as a tool for landscape valorization. Example of Wilanów complex. [w:] Ghersi A., Mazzino F. (red.) Landscape & Ruins - Planning and design for the regeneration of derelict places. University of Genova, Faculty of Architecture, POLIS Department, Landscape Section, Alinea Editrice, Genua, Session 4, s. 48 – 60. 
 • Kaczyńska M. 2009. Landscape valorization and its value prognosis based on a spatial development analysis in example of the southern Warsaw. [w:] Rylke J., Kaczyńska M. (red.) Green worlds. Monumental cultural landscape, parks, gardens, cemeteries and other forms of designed green spaces. Their protection, conservation, restoration and public promotion. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 139 – 159 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim.

 • Kaczyńska  M., Korzeń J., Myczkowski Z., Korzeń K., Lewin M. 2009. Projekt Planu Ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego – problemy i specyfika Warszawy. [w:] Pałubska K. (red.)  Zespół XIX-wiecznych fortyfikacji Twierdza Warszawa. Konsultacje i założenia do projektu Planu Ochrony Parku Kulturowego Zespołu XIX-wiecznych fortyfikacji Twierdzy Warszawa. Miasto Stołeczne Warszawa. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Warszawa, 2009: 115-120 

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim. 

 • Rylke J., Kaczyńska M. 2009. Green worlds. Monumental cultural landscape, parks, gardens, cemeteries and other forms of designed green spaces. Their protection, conservation, restoration and public promotion. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 203 strony. 

Wygłaszanie referatów naukowych.

Komunikaty, doniesienia, seminaria itp. w j. obcym.

 • Kaczyńska M. 2009. Spatial development analyses as a tool for landscape valorization. Example of Wilanów complex. Konferencja zorganizowana przez European Council of Landscape Architecture Schools p.t.: Landscape & Ruins – Planning and design for the regeneration of derelict places. Facoltà di Architettura di Genova, Genua, 23-26 września 2009. 

Referaty plenarne w j. polskim

 • Kaczyńska M. 2009. Projekt planu ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowy - problemy i specyfika Warszawy. Seminarium zorganizowane przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków dotyczącym utworzenia Parku Kulturowego Zespołu XIX-wiecznych Fortyfikacji Twierdzy Warszawa, które odbyło się w ramach Otwartych Warsztatów Projektowych w Sali Teatralnej Fortu Sokolnickiego w Warszawie, w dniach 20-21 czerwca 2009 roku. 

Komunikaty, doniesienia, seminaria itp. w j. polskim.

 • Kaczyńska M. 2009. Wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych krajobrazu doliny wiślanej w rejonie Wilanowa dla rozwoju zrównoważonej turystyki oraz stymulowania form rekreacji i wypoczynku. XII Forum Architektury Krajobrazu: Kształtowanie i ochrona krajobrazu dolin rzecznych, Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 17-19 września 2009. 
 • Kaczyńska M. 2009. Krajobraz dźwiękowy. Metoda „soundwalk” jako narzędzie dla projektowania urbanistycznego. Seminarium Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie. 

Inne aktywności.

 • Korzeń J. i Myczkowski Z. (koordynatorzy), Kaczyńska M., Korzeń K., Wielochowska M. 2009-2011. Plan Ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego, opracowany na zlecenie Warszawskiego Stołecznego Konserwatora Zabytków, Fundacja Karkonoska, Jelenia Góra – Warszawa.

Rok 2010

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i wymienionym w części B wykazu Ministra.

 • Kaczyńska M. 2010. Wykorzystanie walorów krajobrazowych doliny wiślanej w rejonie Wilanowa dla rozwoju turystyki Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje. Nr 1 (26) 2010: 34-41 

Wygłaszanie referatów naukowych

Komunikaty, doniesienia, seminaria itp. w j. polskim 

 • Kaczyńska M., Różańska A. 2010. Lokalizacja i znaczenie obiektów sakralnych we współczesnym krajobrazie kulturowym Warszawy. Na przykładzie kościołów Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa. Seminarium Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie. 

Rok 2011

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i wymienionym w części B wykazu Ministra.

 • Kaczyńska M., Różańska A. 2011. Folwark wilanowski – zapomniane miejsce historyczne. Architektura Krajobrazu. Studia i Prezentacje. Nr 2 (31) 2011: 34-40 
 • Różańska A., Kaczyńska M. 2011. Fort Bema w Warszawie - jako przykład zagospodarowania zabytkowego obiektu militarnego. Architektura Krajobrazu. Studia i Prezentacje. Nr 3 (32) 2011: 31-37 

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim. 

 • Kaczyńska M. 2011. Wpływ założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie i jego założeń filialnych na przemiany krajobrazu. Wydawnictwo Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa, 2011, 224 strony. 

Wygłaszanie referatów naukowych

Komunikaty, doniesienia, seminaria itp. w j. obcym

 • Kaczyńska M., Różańska A. 2011. Church presence influence on aesthetics of everyday landscape of Warsaw. Konferencja międzynarodowa: ECLAS Conference ‘Ethics/Aesthetics’, 7-10 września, University of Sheffield, UK. 

Komunikaty, doniesienia, seminaria itp. w j. polskim 

 • Kaczyńska M., Różańska A. 2011. Folwark wilanowski – zapomniane miejsce historyczne. XIV Forum Architektury Krajobrazu " K r a j o b r a z   o d - n o w a ", 22-24 września 2011 Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
 • Kaczyńska M., 2011. Sprawozdanie z konferencji ECLAS 2011 Etyka / Estetyka i zapowiedź konferencji ECLAS 2012. Seminarium Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie, 3 października 2011. 

Postery w j. obcym

 • Kaczyńska M., Różańska A.2011. Wilanów Manorial Economy – a Forgotten Historic Site. EFLA Regional Congress ‘Mind the Gap: Landscapes for a New Era’ 2 - 4 listopada 2011, Tallinn, Estonia. 
 • Różańska A., Kaczyńska M. 2011. Identity of the Warsaw Landscape. EFLA Regional Congress ‘Mind the Gap: Landscapes for a New Era’ 2 - 4 listopada 2011,Tallinn, Estonia. 

Inne publikacje krajowe

 • Kaczyńska M., Różańska A.2011. Lokalizacja i znaczenie obiektów sakralnych we współczesnym krajobrazie kulturowym Warszawy. Na przykładzie kościołów Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa. [w:] Karolina Wlazło (red.) Wystawa Katedry Sztuki Krajobrazu: semestralna wystawa prac studenckich 21.02 – 14.03.2011, Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa: 46-50 

Rok 2012

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i wymienionym w części B wykazu Ministra.

 • Różańska A., Kaczyńska M. 2012. Warsaw’s landscapes of power. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Horticulture and Landscape Architecture No 33 2012, 133 – 140 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim. 

 • Różańska A., Kaczyńska M. 2012. Rivers and terrain elevations role in city’s green areas shaping. In: Pinto da Silva, M. (ed.) 'EURAU12 Porto | Espaço Público e Cidade Contemporânea: Actas do 6º European Symposium on Research in Architecture and Urban Design'. Porto, FAUP, 2012. ISBN 978-989-8527-01-1 

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim. 

 • Dymitryszyn I., Kaczyńska M., Maksymiuk G. (red.) Peer Reviewed Proceedings of the ECLAS 2012 Conference at Warsaw University of Life Sciences-SGGW ‘The Power of Landscape’, Sept. 19-22, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Warsaw. 

Wygłaszanie referatów naukowych

Komunikaty, doniesienia, seminaria itp. w j. obcym

 • Różańska A., Kaczyńska M. 2012. Warsaw landscapes of power. ECLAS 2012 Conference at Warsaw University of Life Sciences-SGGW ‘The Power of Landscape’, Sept. 19-22, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Warsaw.
 • Różańska A., Kaczyńska M. 2012. Rivers and terrain elevations role in city’s green areas shaping. 'EURAU12 Porto | Espaço Público e Cidade Contemporânea: 6º European Symposium on Research in Architecture and Urban Design'. Sept. 12-15, FAUP, Porto.

Rok 2013

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i wymienionym w części B wykazu Ministra.

 

 • Różańska A., Kaczyńska M. 2013. Kapliczki i krzyże w miejskim krajobrazie Warszawy. [w:] Obiekty religijne w krajobrazie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 21 Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2013, 67 – 76

MYSZKA-STĄPÓR IZABELA

     
 • Myszka-Stąpór I. 2011. Znaczenie w ogrodzie. Festiwal ogrodów w Chaumont sur Loire. Krajobraz XXI wieku. Sztuka Krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku, red. Rylke J. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa
 • § Myszka-Stąpór I. 2011. Elementy wzornictwa w warstwie znaczeniowej ogrodu. Wzornictwo ogrodowe 2011, red Rylke J. Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa
 • § Myszka-Stąpór I. 2011. Festiwal ogrodów w Bolestraszycach. Znaczenie w ogrodach pokazowych. Krajobraz XXI wieku. Sztuka Krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku, red. Rylke J. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa 
 • § Myszka-Stąpór I. 2012. Warstwa semantyczna ogrodu przekazywana przez elementy wzornictwa ogrodowego. Wzornictwo ogrodowe 2012, red Rylke J. Wydawnictwo Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa
 • Gawryszewska B., Myszka-Stąpór I. 2012. Logicznie i symbolicznie. O projektowaniu proaktywnym w Bolestraszycach. W: Ogród za oknem. Ogród kobiety, red: Gawryszewska B. Wlazło-Malinowska K. Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu
PIĄDŁOWSKA KATARZYNA      
 • PIĄDŁOWSKA K., Człowiek w przestrzeni publicznej [Men in public space], EPISTEME czasopismo naukowo kulturalne Nr 20/2013, tom II, str. 125-135, Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „Episteme”, Kraków 2013
 • PIĄDŁOWSKA K., Fenomen przestrzeni [Phenomenon of the space], Sztuka ogrodu sztuka krajobrazu 3[7] 2013, str 5-13., Katedra Sztuki Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2013
 • PIĄDŁOWSKA K., KRÓLIKOWSKI J.T., ŻYCIEŃSKI P., 2013, Jesus Christ Superstar, Arché 02(24)2013, str. 3- 34, Stowarzyszenie Geniu Loci, Warszawa 2013
 • PIĄDŁOWSKA K., 2013, Highway, Katalog Wystawa Dyplomy 2012, str. 24-25, Związek Polskich Artystów Fotografików, Warszawa 2013

ROTHIMEL BEATA

     

Publikacje naukowe, recenzowane:

 • Rothimel B. , 2012: „Duchowi kreatywności... Magiczne królestwo Neka Chanda” [w:] Królikowski J.T. (red.), „Arché 1(22)2012”, wyd. Stowarzyszenie Genius Loci, Warszawa 2012, s. 36-40
 • Rothimel B., Wlazło-Malinowska K., 2012: „Ogród jako wydarzenie” [w:] Królikowski J.T. (red.), „Arché 1(22)2012”, wyd. Stowarzyszenie Genius Loci, Warszawa 2011, s. 14 -17
 • Rothimel B. , 2011: „Ogród w zgodzie z naturą w Polsce – to niemożliwe” [ [w:] Gawryszewska B. J. (red.), Rothimel B. (red.), 2011: „Ogród za oknem. W zgodzie z naturą”, wyd. Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa 2011, s. 72-80
 • Rothimel B., 2011, „Wzornictwo ekologiczne – nie tylko w teorii”, [w:] Rylke J. (red),
 • Rothimel B., 2011, „Wzornictwo ekologiczne – nie tylko w teorii”,[w:] Rylke J. (red), „Wzornictwo ogrodowe 2011”, wyd. Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu, Warszawa
 • Rothimel B. , 2010: „Idea prawdy, pokoju, zgody i harmonii jako temat budowy miasta przyszłości – Auroville w Indiach” [w:] Królikowski J. T. (red.), Rothimel B. (red.), Juśkiewicz K. (red.): „Kultura Przestrzeni Gminy”, wyd. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, s.189-196
 • Rothimel B. , 2010: „Auroville. Utopia i rzeczywistość” [w:] Królikowski J.T, Rothimel B., Skrobot M.: „Auroville. Utopia-rzeczywistość-przyszłość”, Oddział Warszawski SARP, Warszawa 2010, s. 11-98
 • Królikowski J.T., Skrobot M., Rothimel B. , 2010: „Pawilon polski w Auroville” [w:] Królikowski J.T, Rothimel B., Skrobot M.: „ Auroville. Utopia-rzeczywistość - przyszłość”, Oddział Warszawski SARP, Warszawa 2010
 • Królikowski J.T., Rothimel B., Juśkiewicz 2010: Wprowadzenie [w:] Królikowski J. T. (red.), Rothimel B. (red.), Juśkiewicz K. (red.): „Kultura Przestrzeni Gminy”, wyd. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, s. 9-10
 • Biegański L., Jaszczuk D., Kolipiński B., Maciąg S., Rothimel B., 2010: Wnioski z konferencji [w:] Królikowski J. T. (red.), Rothimel B. (red.), Juśkiewicz K. (red.): „Kultura Przestrzeni Gminy”, wyd. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, s.242
 • Rothimel B. , 2009: „Rangoli”  [w:] Gawryszewska B. J. (red.), Rothimel B. (red.), 2009: „Ogród za oknem. W poszukiwaniu formy”, wyd. Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa 2009, s.86-89

 

Publikacje w czasopismach, katalogach i internetowe: 

 • Rothimel B., 2013, „Ogrody wertykalne – pionowy ekosystem”, [w:] „Zieleń to życie” 06/2013, wyd. Związek Szkółkarzy Polskich
 • Rothimel B., 2012, „Ogród pod ręką”, [w:] „Zieleń miejska” 5/61, wyd. Abrys (maj 2012)
 • Rothimel B., 2012, „Ogrody podręczne w terenach zurbanizowanych, jako nowy element systemu terenów zieleni krajobrazu polskich miast”, [w:] Myszka-Stąpór I., (red.), Rothimel B. (red.), Rylke J. (red.) „Katalog Katedry Sztuki Krajobrazu, prace 2011-2012 rok”, wyd. Sztuka Ogrodu. Sztuka Krajobrazu
 • Rothimel B., Wlazło K., 2011, „Showroomy – krajobraz na pokaz”, [w:] Rylke J. (red.) „Krajobraz XXI wieku. Sztuka krajobrazu i sztuka w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku.”, wyd. Sztuka Ogrodu. Sztuka Krajobrazu, Warszawa 2011, s. 147-148
 • Rothimel B., Skrobot M., 2011, „Transplantacja i relatywizm krajobrazu XXI wieku”, [w:] Rylke J. (red.) „Krajobraz XXI wieku. Sztuka krajobrazu i sztuka w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku.”, wyd. Sztuka Ogrodu. Sztuka Krajobrazu, Warszawa 2011, s. 128-131
 • Rothimel B., 2011, „Ogród malowany Słońcem”, [w:] „Zieleń miejska” 4/49, wyd. Abrys
 • Rothimel B., 2011, „Akademia Sztuki Architektury Krajobrazu”, [w:] „Wystawa Katedry Sztuki Krajobrazu semestr zimowy 2010/2011, wyd. Sztuka Ogrodu, Sztuka Krajobrazu, Warszawa 2011, s. 140-142
 • Rothimel B., Skrobot M., 2009: „Para numer 031020091700 - instalacja
  Katalog wystawy „Narodzenie”, Galeria na emporach 4-28 grudnia, Warszawa 2009
 • Rothimel B,, 2009, „Kaiser Mahal Garden of Drams Kathmandu, Nepal” www.sztukakrajobrazu.pl
 • Rothimel B., 2008, „Auroville, Indie, Rzeczywistość utopii w 40 rocznicę powstania miasta” www.sztukakrajobrazu.pl

Redakcja opracowań:

 • Współredaktorka tomu: Ogród za Oknem. W zgodzie z naturą, Warszawa 2011 
  (w przygotowaniu)
 • Współredaktorka tomu: Kultura Przestrzeni Gminy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010 
 • Współredaktorka tomu: Ogród za oknem. W poszukiwaniu formy. Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa 2009

RÓŻAŃSKA-MAZURKIEWICZ ANNA

     

1. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE NAUKOWE PRACE TWÓRCZE 

 • Różańska A. 1997. Parki i ogrody Warszawy od XIII do XX wieku. W: Przyroda i miasto. T.I. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 7–30. 
 • Różańska A.1998. The ancient gardens of Korea. Annals of Warsaw Agricultural University –SGGW, Horticulture (Landscape Architecture) 19: 95–119.
 • Różańska A. 1999. Park i ogrody Warszawy dziś nie istniejące. W: Przyroda i miasto. t. II. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 135–162. 
 • Krogulec T., Różańska A. 1999. Stylowe ogrody Warszawy w zbiorach kartograficznych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. W: Almanach. Wydawnictwo Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Warszawa: 111–139
 • Różańska A. 1999. A formal analysis of park interiors. Annals of Warsaw Agricultural University –SGGW, Horticulture (Landscape Architecture) 20: 143–152.
 • Różańska A. 2000. Compositional changes in Warsaw parks. Annals of Warsaw Agricultural University–SGGW, Horticulture and Landscape Architecture 21:119–126. 
 • Różańska A. 2000. Parki warszawskie. Przemiany układów kompozycyjnych. W: Przyroda i miasto. T. III. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 49–58. 
 • Różańska A. 2001. Korean Gardens of the Three Kingdoms period. Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW, Horticulture and Landscape Architecture 22: 193–204. 
 • Różańska A. 2001. Linia warszawskich fortów –stracona szansa na pierścień zieleni miejskiej. Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych. T.XLV/2. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Kraków: 226–229.
 • Różańska A. 2002. Ogrody i parki Warszawy na tle warunków przyrodniczych miasta. W: Architektura współczesna wobec natury. Red. L. Nyka. Zakład Poligrafii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk: 202–206. 
 • Różańska A. 2002. Korean gardens of Koryo period. Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW, Horticulture and Landscape Architecture 23: 97–108. 
 • Różańska A., Krogulec T. 2002. Krzyże w krajobrazie litewskim w pracach Franciszka Krzywdy –Polkowskiego. W: Przyroda i miasto. T. IV. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 11–20 
 • Różańska A. 2003. Przekształcenia układu wodnego parku Wilanowskiego w Warszawie. W: Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. Red. U. Myga –Piątek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 2. Sosnowiec: 308–315. 
 • Krogulec T., Różańska A. 2003. Miasto –ogród, idea a rzeczywistość Warszawy. W: Kronika Warszawy 3(118). Red. R. Wojtkowski. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Warszawa: 37–53 
 • Różańska A. 2003. Rozwój przestrzenny Warszawy a formowanie się systemu zieleni miasta. W: Przyroda i miasto. T.V. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 17–38. 
 • Różańska A. 2003. The Korean Palace Gardens of The Choson Period. Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW, Horticulture and Landscape Architecture 24: 233–252. 
 • Różańska A. 2004. Ogród przy dworze wiejskim według Edmunda Jankowskiego. W: Krajobraz i ogród wiejski. T.II. Red. J. Janecki, Z. Borkowski. Wydawnictwo KUL, Lublin: 153–161. 
 • Różańska A., Krogulec T. 2004. W kręgu idei miasta –ogrodu. W: Przyroda i miasto. T.VI. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 73–86
 • Różańska A., Milecka M. 2004. Studzianna –Poświętne, tradycje kulturowe czynnikiem kształtującym zrównoważony rozwój wsi. Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje 3-4: 4–7 
 • Różańska A. 2005: Metamorphosis of the Korean Garden. Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW, Horticulture and Landscape Architecture 26: 137–147. 
 • Różańska A., Kępkowicz A., Kosiacka E., Rybak K., 2005: Percepcja skarpy warszawskiej na odcinku Zamek Ujazdowski –most Poniatowskiego. W: Przyroda i miasto. T.VII. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa:19–25 
 • Różańska A., Krogulec T. 2005. Doświadczenia i wzorce w kształtowaniu strefy podmiejskiej Warszawy. Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje 3-4/2002: 104–107 
 • Kosiacka E., Różańska A., Rybak K., Skalski J., 2005. Park Dzika Natura. Park Dzika Natura alternatywą dla Parku Kultury i Wypoczynku. W: Przyroda i miasto. T. VII. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 117–125. 
 • Skalski J., Mirowska-Skalska A., Rybak K., Różańska A., Kosiacka E. 2005. Gej –Gaj, Szpaner Park. Pomysł koncepcyjny przygotowany jako projekt instant. W: Przyroda i miasto. T. VII. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 209–215. 
 • Różańska A. 2006. A formal analysis of alley layouts in Warsaw parks. Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW, Horticulture and Landscape Architecture 27:165–170. 
 • Milecka M., Różańska A. 2006. Ewolucja dworskich założeń ogrodowych powiatu piotrkowskiego. W: Krajobraz i ogród wiejski. Dziś i jutro wsi. T.IV. Red. J. Janecki, Z. Borkowski. Wydawnictwo KUL, Lublin: 37–51 
 • Milecka M., Różańska A. 2006. Wpływ granic na wartości założeń ogrodowych na przykładzie zabytkowego parku w Spale. W: Granice w krajobrazach kulturowych. Red. J. Plit. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 5, Sosnowiec: 239–246 
 • Różańska A., Bartczak A. 2006. Znaczenie środowiska przyrodniczego w kształtowaniu terenów zieleni Warszawy. W: Regionalne Studia Ekologiczno –Krajobrazowe. Cz. 2. Człowiek i krajobraz –ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Red. A. Richling, B. Stojek, M. Strzyż, I. Szumacher, A. Świercz. Problemy ekologii krajobrazu. T. XVI/2. Warszawa: 207–216
 • Milecka M., Różańska A. 2006. Studzianna –Poświętne –walory krajobrazu kulturowego i jego ochrona. W: Krajobraz kulturowy: cechy–walory–ochrona. Problemy Ekologii Krajobrazu. T. XVIII. Red. W. Wołoszyn. Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin: 95–199 
 • Różańska A., Milecka M. 2006. Granice parku w miejskim krajobrazie kulturowym. W: Granice w krajobrazach kulturowych. Red. J. Plit. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 5, Sosnowiec: 232–238 
 • Różańska A., Milecka M. 2006. Problemy rewaloryzacji barokowego założenia w Wolborzu. W: Przyroda i miasto. T. VIII. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 312–318 
 • Różańska A., Milecka M. 2006. Przekształcenia rezydencji myśliwskiej w Spale. W: Krajobraz kształtowany przez kulturę rolną. Red. K. Młynarczyk. Zakład Poligrafii UWM, Olsztyn:131–139 
 • Różańska A., Milecka M. 2006. Stan przetrwania wiejskich założeń ogrodowych na Białorusi. W: Krajobraz i ogród wiejski. Dziś i jutro wsi. T. IV. Red. J. Janecki, Z. Borkowski. Wydawnictwo KUL, Lublin: 53– 78 
 • Kosiacka E., Różańska A., Gąsowska M., Rybak K., Skalski J. 2007. Saska Wieża –wizualna i mentalna dominanta Saskiej Kępy. W: Przyroda i miasto. T.IX. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 84–88 
 • Skalski J., Różańska A., Gąsowska M., Kosiacka E., Rybak K. 2007. Piękno wiślanego brzegu zawarte w nazwie „Żoliborz” i jego rzeczywiste odwzorowanie w przestrzeni publicznej Żoliborza. W: Przyroda i miasto. T. IX. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 168–176 
 • Skalski J., Różańska A., Gąsowska M., Rybak K. 2007. Miasto, ludzie, krajobraz, miejsce sakralne. Kaplica Tysiąca Kroków. W: Przyroda i miasto. T. IX. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 205–214 
 • Różańska A., Krogulec T. 2007. Mury i wały miejskie jako czynnik kształtujący krajobraz Warszawy. W: Przyroda i miasto. T. X. cz.1. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 158–167 
 • Różańska A., Rybak K. 2007. Twierdza Warszawa, Twierdza Poznań –rola fortyfikacji w kształtowaniu zieleni miejskiej. W: Fortyfikacje w przestrzeni miasta. Red. A. Wilkaniec, M. Wichrowski. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań: 164–170 
 • Milecka M., Różańska A. 2008. Miejsce założenia rezydencjalno–ogrodowego we współczesnym krajobrazie –rozważania na przykładzie Wolborza i Białaczowa. W: Założenia rezydencjalno –ogrodowe dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych). Red. A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 301–312 
 • Goodchild P., Jaskanis P., Różańska A., Rylke J., Rymkiewicz M., Szpanowski P., Sikora D. 2008. Badania terenowe i objazdy studialne. W: Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne. Red. J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 45–80 
 • Milecka M., Różańska A. 2008. Symbolism and utilitarian significance of Cistercian fountains. Annals of Warsaw University of Life Sciences –SGGW, Horticulture and Landscape Architecture Warszawa 29: 193–201 
 • Różańska A., Milecka M. 2008. The Stability of park composition. Annals of Warsaw University of Life Sciences –SGGW, Horticulture and Landscape Architecture 29: 203–211 
 • Różańska A. 2008. Aleje w parkach warszawskich. Analiza formalna. W: Od promenady do autostrady. Komunikacja z naturą. Red. A. Greinert, M. Drozdek. Oficyna Wydawnicza PWSZ w Sulechowie, Sulechów: 15–21. 
 • Różańska A. 2008. Współczesne funkcjonowanie założeń ogrodowych. W: Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne. Red. J Rylke, M. Kaczyńska. D. Sikora. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 126–137. 
 • Różańska A. 2008. Krajobraz przemysłowy i forteczny. Ochrona i użytkowanie. W: Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne. Red. J. Rylke, M. Kaczyńska. D. Sikora. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 29–33. 
 • Różańska A., Szpanowski P. 2008. Parki i ogrody –problemy ich ochrony. W: Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne. Red. J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 13–17
 • Milecka M., Różańska A. 2008. Waloryzacja historycznych założeń ogrodowych jako podstawa gospodarowania przestrzenią –w poszukiwaniu metody. W: Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią. Red. A. Zaręba, D. Chylińska. Wydawnictwo Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław: 273–282 
 • Milecka M., Różańska A. 2008. Forma własności parku a trwałość jego kompozycji. W: Krajobraz i ogród wiejski. T.5. Red. J. Janecki., Z. Borkowski. Wydawnictwo KUL, Lublin: 59–73 
 • Różańska A. 2009. Functioning of contemporary garden layout. W: Green worlds. Monumental cultural landscape, parks, garden, cemeteries and others forms of designer green spaces. Their protection, conservation, restoration and public promotion. Red. J. Rylke, M. Kaczyńska. Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw: 56–67. 
 • Milecka M., Różańska A. 2009. Krajobraz cysterski a rozwój turystyki. Wybrane problemy na przykładzie grupy opactw małopolskich. W: Nauka Przyr. Technol. 3(1) #19. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań: 1–10 
 • Różańska A. Skoneczna E. 2009. Specjalne zadania roślin w geometrycznym ogrodzie wilanowskim. W: Zieleń miast i wsi –współczesna i zabytkowa. Techniki i technologie dla terenów zieleni. Red. M.E. Drozdek, I. Wojewoda, A. Purcel. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów –Kalsk: 132–140
 • Różańska A., Milecka M. 2009. Walory turystyczne Spalskiego Parku Krajobrazowego. W: Nauka Przyr. Technol. 3(1) #34. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań: 1–8 
 • Milecka M., Różańska A. 2010. Piliczańskie parki krajobrazowe –idea ochrony a praktyka. Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje 1: 4–10 
 • Różańska A. 2010. Rola rzek i wyniesień w kształtowaniu terenów zieleni w mieście. Wydawnictwo SGGW, Warszawa:1–124. 
 • Różańska A., Kaczyńska M. 2011. Fort Bema -jako przykład zagospodarowania zabytkowego obiektu militarnego. Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje 3: 31-37 
 • Kaczyńska M., Różańska A. 2011. Folwark wilanowski-zapomniane miejsce historyczne. Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje 2: 34-40 
 • Różańska A. 2012. Parki warszawskie. Przemiany układów kompozycyjnych. Wyd. Sztuka ogrodów Sztuka Krajobrazu, Warszawa: 3-175
 • Różańska A. 2012. Rola rzeki i skarpy w kształtowaniu tożsamości krajobrazu Warszawy. Tożsamość krajobrazu miasta pod redakcją H. Petryszyn i E. Sochackiej. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin: 151-156 

2. KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

 • Różańska A. 2002. Historia europejskiej sztuki ogrodowej. W: Ogrody. Historia architektury i sztuki ogrodowej. Red. A. Różańska, T. Krogulec, J. Rylke Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 38–136. 
 • Różańska A. 2008. Historia europejskiej sztuki ogrodowej. W: Ogrody. Historia architektury i sztuki ogrodowej. Red. A. Różańska, T. Krogulec, J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 42–142. Wydanie II poprawione i uzupełnione. 
 • Różańska A. 2004. Parki Warszawy na tle warunków przyrodniczych miasta. W: Wartości krajobrazu kulturowego Warszawy na tle warunków przyrodniczych miasta. Red. J. Rylke, J. Skalski, A. Różańska, J.T. Królikowski. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 82–174. 
 • Różańska A. 2004. Ogrody Korei. W: Ogrody –zwierciadła kultury. T.1 Wschód. Red. L. Sosnowski, A.I. Wójcik. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków: 90–105.
 • Różańska A. 2005. Historia architektury i sztuki ogrodowej. W: Podstawy architektury krajobrazu. cz. II. Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Red. E. Gadomska, A. Różańska, D. Sikora. Hortpress Sp. z o.o. Warszawa: 51–154, 202–206.
 • Kaczyńska M., Różańska A., Rylke J. 2006. Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni, Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 1–209.
 • Rylke J., Dzięcioł J., Kaczyńska M., Różańska A., Sikora D. 2007. Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 1–154.
 • Różańska A. 2010. Dwa oblicza ogrodu: geometryczne i krajobrazowe. W: Skrypt do wzornictwa ogrodowego. Red. J. Rylke. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa: 233–145.
 • Różańska A. 2011. Dwa oblicza ogrodu: geometryczne i krajobrazowe. Skrypt dla Wzornictwa Ogrodowego 2011/2012 pod redakcją Jana Rylke. Warszawa:218-234. 

3. POZOSTAŁE PUBLIKACJE NAUKOWE

Publikacje w materiałach z konferencji i sympozjów (recenzowane)

 • Różańska A., Fortuna–Antoszkiewicz B., Zinowiec–Cieplik K. 2000. Architektura krajobrazu XXI wieku –strategia zrównoważonego rozwoju. W: III Forum Architektury Krajobrazu. Materiały konferencyjne. Red. P. Wolski. Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja, Warszawa: 278–284 (40% - współinicjator tematu, przygotowanie tekstu publikacji).
 • Różańska A. 2003. Analiza formalna wnętrz parkowych na przykładzie parków Warszawy. W: Kształtowanie, pielęgnacja i ochrona miejskich terenów rekreacyjnych. Materiały ogólnopolskiej konferencji z cyklu Nauka –Praktyce. Wrocław, Hala Ludowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław: 19–24. 
 • Różańska A. 2005. Wpływ kompozycji parku na kształtowanie zdrowego środowiska miejskiego. W: Architektura i Technika a Zdrowie. Materiały III sympozjum. Red. K. Gerlic. Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Gliwice: 259–264.
 • Różańska A., Sikorski P., Wierzba M. 2005. Znaczenie roślinności w estetyce mostów. W: Materiały V Krajowej Konferencji „Estetyka Mostów”. Red. W. Radomski. Instytut Dróg i Mostów PW i Oddział Warszawski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa–Popowo: 195–200 (33%- inicjator tematu, współredagowanie tekstu publikacji).
 • Różańska A. 2006. Transformacja przestrzeni egzystencjalnej człowieka na przykładzie warszawskich osiedli mieszkaniowych. W: Architektura i Technika a Zdrowie. Materiały IV Międzynarodowego Sympozjum. Red. K. Gerlic. Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Gliwice: 241–250. 
 • Różańska A. 2006. Transformation of human existential space as in the of Warsaw housing estate. W: Architektura i Technika a Zdrowie (Architecture, Technology and Health). Materiały IV Międzynarodowego Sympozjum. Red. K. Gerlic. Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Gliwice: 241–250 (wersja angielska).
 • Różańska A., Kosiacka-Beck E., Gąsowska M. 2007. Ogrody sentymentalne w XVIII-wiecznej Europie. W: Zeszyty wolskie nr 9. Materiały z sesji naukowej: Powązki –zapomniana dzielnica Warszawy. Red. W. Kaczmarek. Wyd. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa: 53–66
 • Kosiacka E., Różańska A. 2008. Most w ogrodzie. W: Materiały V Krajowej Konferencji „Estetyka Mostów”. Red. W. Radomski. Instytut Dróg i Mostów PW i Oddział Warszawski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa –Jachranka: 105 – 110 
 • Różańska A. 2008. Ogród kościelny w miejskim krajobrazie Warszawy. W: Ogród sakralny –idea a rzeczywistość. Materiały VII międzynarodowej konferencji o architekturze i sztuce sakralnej z cyklu „Kościoły naszych czasów”. Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Kielce, Kielce: 99–107.
 • Różańska A. 2008. Dwa w jednym. Ogród dominikanów na warszawskim Służewie. W: Ogród sakralny –idea a rzeczywistość. Materiały VII międzynarodowej konferencji o architekturze i sztuce sakralnej z cyklu „Kościoły naszych czasów”. Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Kielce, Kielce: 91–98. 

Publikacje w formie abstraktów w materiałach z konferencji, sympozjów i warsztatów

 • Różańska A.1998. Parki i ogrody w krajobrazie XIX-wiecznej Warszawy. W: Ochrona dziedzictwa przyrodniczo –kulturowego w Polsce. Materiały sesji naukowej poświęconej pamięci prof. Longina Majdeckiego. Katedra Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa: 75–79. 
 • Fortuna –Antoszkiewicz B., Różańska A., Zinowiec –Cieplik K. 2000. Architektura krajobrazu XXI wieku –strategia zrównoważonego rozwoju. W: III Forum Architektury Krajobrazu. Materiały konferencyjne. Red. P. Wolski. Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja, Warszawa: 296–297. 
 • Różańska A., Milecka M. 2005. Przekształcenia rezydencji myśliwskiej w Spale. W: Krajobraz kształtowany przez kulturę rolną. Materiały VIII Forum Architektury Krajobrazu. Zakład Poligrafii UWM, Olsztyn: 66 
 • Różańska A., Sikora D. 2005. Projektowanie w krajobrazie kulturowym na przykładzie Wilanowa. Podsumowanie. Przyroda i miasto. T. VII. Red. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 108–111 
 • Milecka M., Różańska A. 2005. Wpływ granic na wartości założeń grodowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych”. Warszawa: 26. 
 • Różańska A., Milecka M. 2005. Studzianna –Poświętne, tradycje kulturowe czynnikiem kształtującym zrównoważony rozwój wsi. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Techniczna „Architektura krajobrazu wiejskiego. Odnowa wsi”. Opole i Kędzierzyn –Koźle: 37 
 • Różańska A., Milecka M. 2005. Granice parku w miejskim krajobrazie kulturowym. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych”. Warszawa: 38. 
 • Różańska A. 2006. Zabytkowe parki i ogrody. W: Przyroda i miasto. T. VIII. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 17–19.
 • Różańska A., Milecka M., 2006. Problemy rewaloryzacji barokowego założenia w Wolborzu. W: Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni. Red. M. Kaczyńska, A. Różańska, J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 119–121 
 • Różańska A. 2007. Ochrona i użytkowanie krajobrazu przemysłowego i fortecznego. Przyroda i miasto. T. X. cz.2. Red. J. Rylke. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 87–90.
 • Różańska A., Krogulec T. 2007. Mury i wały miejskie jako czynnik kształtujący krajobraz Warszawy. W: Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym. Red. J. Rylke, J. Dzięcioł, M. Kaczyńska, A. Różańska, D. Sikora. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 113–114 (50% -inicjator tematu, redakcja tekstu publikacji).
 • Różańska A. 2009. Dwa oblicza ogrodu w europejskiej sztuce ogrodowej. W: Zielone debaty: podsumowanie. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa: 9–11.
 • Różańska A., Kaczyńska M. 2012. Kapliczki i krzyże w miejskim krajobrazie Warszawy. Sacrum w krajobrazie pod redakcją S. Bernata i M. Flagi. Komisja krajobrazu Kulturowego PTG. Lublin-Roztocze

4. PUBLIKACJE POPULARNO –NAUKOWE, UPOWSZECHNIENIOWE

 • Różańska A. 1995. Klomb kwiatowy. Kwietnik 7: 20–21.
 • Różańska A. 1995. Słonie w parku. Kwietnik 8: 28–29.
 • Różańska A. 1995. Ogrody Wschodu –artystyczne przeobrażenie przyrody. W: Materiały Seminarium Metodologicznego. Red. J. Rylke. Oddział Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa: 3–10. 
 • Różańska A. 1996. Hafty z bukszpanu. Kwietnik 1:26–28.
 • Różańska A. 1996. Pergole, trejaże. Kwietnik 9: 31 – 33.
 • Różańska A. 1977. Skrzydlaci mieszkańcy ogrodów. Kwietnik 11: 34–37.
 • Różańska A. 1998. Chongwon znaczy ogród. Arché 17/18: 11–14.
 • Kaczyńska M., Różańska A., Łukaszkiewicz J. 2005. Parki E. André na Litwie. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 6/2005 http://www.sztkakrajobrazu.pl/andreg (33% -współwykonawca, współredakcja tekstu publikacji).
 • Kosiacka E., Różańska A., Rybak K., Skalski J. 2005Park Dzika Natura. Park Dzika Natura alternatywą dla Parku Kultury i Wypoczynku. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 4/2005 http://www.sztkakrajobrazu.pl/dzika_natura.htm (20% -współwykonawca, współredakcja tekstu publikacji).
 • Różańska A. 2005. Parki Białorusi –Mir. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 4/2005 http://www.sztkakrajobrazu.pl/florianów.
 • Różańska A. 2005. Parki Białorusi –Reytanowo. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 4/2005 http://www.sztkakrajobrazu.pl/florianów.
 • Różańska A. 2005. Parki Białorusi –Florianów. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 4/2005 http://www.sztkakrajobrazu.pl/florianów.
 • Różańska A. 2005. Parki Białorusi –Zaosie. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 5/2005 http://www.sztkakrajobrazu.pl/florianów.
 • Różańska A. 2005. Parki Białorusi –Nowogródek. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 5/2005 http://www.sztkakrajobrazu.pl/florianów.
 • Skalski J., Mirowska-Skalska A., Rybak K., Różańska A., Kosiacka E. 2005. Gej –Gaj Szpaner Park. Pomysł koncepcyjny, przygotowany jako projekt instant. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 5/2005 http://www.sztkakrajobrazu.pl/skalski.htm 20% -współwykonawca, współredakcja tekstu publikacji).
 • Różańska A. 2005. Pięć litewskich stolic. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 6/2005 http://www.sztkakrajobrazu.pl/piecstolic .
 • Różańska A., Gąsowska M., Skalski J., Kosiacka E., Rybak K. 2005. Saska Wieża –wizualna i mentalna dominanta Saskiej Kępy. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 6/2005 http://www.sztkakrajobrazu.pl/grupa7.htm 20% -współwykonawca, współredakcja tekstu publikacji).
 • Różańska A. 2009. Rewaloryzować park Skaryszewski – co to oznacza? http://www.zom.waw.pl/skaryszewski/ 10.02.2009. 
 • Różańska A. 2009. Osiedle mieszkaniowe. Dlaczego warto o nie zadbać? W: Sprawdzone sposoby na modernizację zieleni osiedlowej. Praktyczne wskazówki dla zarządców. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa: 1–2.
 • Różańska A. 2011. Rola rzek i wyniesień w kształtowaniu terenów zieleni w mieście. Wystawa Katedry Sztuki Krajobrazu: semestralna wystawa prac studenckich 21.02-14.03.2011, red Karolina Wlazło. Wyd. Sztuka ogrodu Sztuka Krajobrazu, Warszawa: 43-45
 • Kaczyńska M., Różańska A. 2011. Lokalizacja i znaczenie obiektów sakralnych w krajobrazie kulturowym Warszawy na przykładzie kościołów Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa. Wystawa Katedry Sztuki Krajobrazu: semestralna wystawa prac studenckich 21.02-14.03.2011, red Karolina Wlazło. Wyd. Sztuka ogrodu Sztuka Krajobrazu, Warszawa: 46-50

5. PRACE NIE PRZEZNACZONE DO DRUKU

 

 • Rylke J., Różańska A. 1999. Parki Warszawskie. Przemiany układów kompozycyjnych. Sprawozdanie końcowe z projektu badawczego MNiSW nr 5P06C01815. Maszynopis SGGW (80% -przeprowadzenie badań, opracowanie wyników).
 • Różańska A. 2002. Studium powiązań widokowych i ochrony krajobrazu kulturowego zespołu podworskiego w Woli Bykowskiej na terenie gminy Grabica. Maszynopis Zarząd Gminy Grabica.
 • Różańska A. 2002. Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica na obszarze wsi Wola Bykowska. Maszynopis Zarząd Gminy Grabica.
 • Różańska A. 2002. Opracowania ekofozjograficzne do przeprowadzenia procedury zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica na obszarze wsi Wola Bykowska. Maszynopis Zarząd Gminy Grabica.
 • Rylke J., Królikowski J.T., Skalski J., Różańska A. 2004. Wartości krajobrazu kulturowego Warszawy na tle warunków przyrodniczych miasta. Sprawozdanie końcowe z projektu badawczego MNiI nr 8T07F01921. Maszynopis SGGW (30% -przeprowadzenie badań, opracowanie wyników).
 • Różańska A. 2004. Ewidencja założenia klasztornego w Studziannie –Poświętnym. Maszynopis Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura Piotrków Tryb.
 • Rylke J., Gawryszewska B., Różańska A. 2006. Projektowanie przestrzeni miejskiej. Sprawozdanie końcowe z Grantu Uczelnianego z Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej. Maszynopis SGGW (20% -przeprowadzenie badań, opracowanie wyników).
 • Różańska A., Kosiacka E., Lewin M. 2007. Opracowanie wytycznych do projektu zagospodarowania terenów parku Fosa i Stoki Cytadeli w Warszawie (na zlecenie dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie). Maszynopis SGGW (50% -przeprowadzenie badań, opracowanie wyników).
 • Rylke J., Campitelli A., Goodchild P., Horn G., Jaskanis P., Remeshylo-Rybchynska O., Różańska A., Szpanowski P., Sikora D., Kaczyńska M. 2008. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne. Sprawozdanie końcowe z projektu badawczego MNiI nr 4T07F02929. Maszynopis SGGW (20% -przeprowadzenie badań, opracowanie wyników).

SIKORA DOROTA

     
 • Sikora D., 2013: Branickis’ Garden in Białystok, Podlaskie, Poland [w:] Sourcebook for garden archaeology : methods, techniques, interpretations and field examples / ed. by Amina-Aicha Malek. - Bern : Peter Lang, s. 615-623
 • Sikora D. 2013: Szata roślinna Ogrodu Wilanowskiego w czasach baroku, Episteme 18/2013, t.2, s. 237-262
 • Sikora D. 2012: "Landscape power" as a main determinant in the composition of seventeenth-century residences [w:] Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 2012, nr 33, s. 125-132
 • Sikora D. 2012: Ogród w Podhorcach - fazy rozwojowe i powiązania z krajobrazem otaczającym [w:] Žovkva krìz’ stolìttâ. Vip. 2. - L’viv, s. 261-276
 • Sikora D. 2012: Mała architektura lat 50. i 60. w Polsce / Sztuka Ogrodu, Sztuka Krajobrazu, nr 4, s. 32-50
 • Sikora D. 2011: Konserwacja Ogrodu Branickich w pracach Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków / Conservation of Branicki’s Garden in the works of the National Center for Research and Documentation of Monuments [w:] Parki i ogrody zabytkowe, ochrona i konserwacja. Ogród Branickich w Białymstoku - historia rewaloryzacji / Historic parks and gardens, protection and conservation. Branicki’s Garden in Bialystok - the history of restoration / red. [Anna Pieciul, Jolanta Koller-Szumska, Sebastian Wicher]. - Białystok : Urząd Miejski w Białymstoku : Biuro Kultury i Ochrony Zabytków, s. 19-60
 • Sikora D., Kilka uwag o barokowych parterach i próbach ich odtwarzania [w:] Wzornictwo ogrodowe 2011, Wydawnictwo Sztuka ogrodu sztuka krajobrazu, Warszawa 2011, s. 28 – 45.
 • Sikora D. 2011: Konserwacja ogrodów regularnych XVII i XVIII w.
 • Sikora D., Ogród przy Pałacyku Gościnnym w Białymstoku i koncepcja jego odtworzenia, Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, Białystok 2010, s. 33-52.
 • Sikora D. 2011: Rewaloryzacja ogrodu Branickich w Białymstoku jako element budowy tożsamości miasta [w:] Architektura Krajobrazu. Studia i Prezentacje , nr 3, s. 60-66
 • Sikora D. 2010: Specyfika działań konserwatorskich w ogrodach regularnych, Kurier Konserwatorski nr 7/2010, s. 32 – 43.
 • Sikora D. 2008: Ogród w Podhorcach [w:] Podhorce i Wilanów. Interdyscyplinarne badania założeń rezydencjonalnych, Zeszyty archeologiczne i humanistyczne warszawskie, Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ARCHEO, Warszawa, s. 17 - 35.
 • Sikora D. 2008: Ochrona i konserwacja ogrodów zabytkowych w Polsce. Historia i tendencje współczesne [w:] Zielone światy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 156 – 182.
 • Sikora D. 2008: Park, ogród i krajobraz – problemy ich konserwacji i rewaloryzacji [w:] Zielone światy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 17 – 24.
 • Sikora D. 2010: Parki historyczne w rejestrze zabytków – ustalenie przedmiotu i zakresu ochrony, problemy weryfikacji rejestru, granice ochrony konserwatorskiej, Kurier Konserwatorski nr 7/2010, s. 11 – 17.
 • Sikora D., Campitelli A., Goodchild P., Kaczyńska M., Rylke J. 2008: Przepisy prawa i zielone światy [w:] Zielone światy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 34 – 45.
 • Sikora D. 2007: Problematyka granic ochrony konserwatorskiej rezydencji wilanowskiej i związanego z nią krajobrazu kulturowego, Przyroda i Miasto, Wydawnictwo SGGW, t. X, cz. II, s. 347 – 363.
 • Sikora D. 2007: Rewaloryzacja i stan zachowania polskich ogrodów barokowych [w:] Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu, Czasopismo Techniczne, Architektura z. 5 – A/2007 (rok 104), s. 163 – 165.
 • Sikora D. 2004: Rola archeologii ogrodowej w procesie rewaloryzacji ogrodu zabytkowego na przykładzie Wilanowa [w:] Monument, Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, s. 175 – 200.
 • Sikora D. 2006: Architekt krajobrazu w zintegrowanym procesie badawczym (na przykładzie działań konserwatorskich prowadzonych na terenie Ogrodu Wilanowskiego), Przyroda i Miasto t. VIII, Wydawnictwo SGGW, s. 236 – 257.
 • Sikora D. 2006: Wersal Podlaski. O przywracaniu świetności najważniejszemu zabytkowi sztuki ogrodowej Podlasia [w:] Architektura kultur lokalnych pogranicza, Politechnika Białostocka, Białystok 2006, s. 193 – 203.
 • Sikora D. 2005: Ogród w Podhorcach [w:] Monument nr 2, Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, s. 415 - 441.
 • Sikora D. 2005: Mur oporowy w Ogrodzie Wilanowskim [w:] Monument nr 2, Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, s. 351 - 373. 
 • Sikora D. 2005: Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych [w:] Podstawy architektury krajobrazu, cz. II, Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie „technik architektury krajobrazu”, Hortus, Warszawa, s. 155 – 201.
 • Sikora D. 2005: Wersal Podlaski [w:] Wisnik, nr 531, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”, Lwów, s. 60 – 63.
 • Sikora D. 2002: Antoine – Joseph Dezallier d’Argenville i jego dzieło. [w:] Ochrona Zabytków nr 3/4.
 • Sikora D. 2002: Ogród przy muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu na Ukrainie. [w:]: Krajobrazy dziedzictwa, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu.
 • Sikora D. 2000: Park w Oporowie – historia i projekt rewaloryzacji [w:] Oporów – stan badań, Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji 50. rocznicy Muzeum w Oporowie, Muzeum Zamek w Oporowie, s. 239 – 256.

Wykaz ważniejszych dokumentacji studialnych i projektowych:

 • Sikora D., Rymkiewicz M., 2012, Projekt rewaloryzacji park dworskiego w Luszewie gm. Glinojeck woj. mazowieckie.
 • Sikora D. Rymkiewicz M., 2011, Projekt rewaloryzacji parku dworskiego w Dzieżgówku gm. Dzierzgowo woj. mazowieckie.
 • Sikora D., Rymkiewicz M, Wildner-Nurek I. 2011, Park w Choroszczy - m. Choroszcz woj. podlaskie - projekt wstępnej gospodarki drzewostanem.
 • Sikora D., Rymkiewicz M., Projekt ogrodu dworskiego w Strachówku, 2010 r.
 • Sikora D., Rymkiewicz M., Rogala T., Projekt ogrodu przy Pałacyku Gościnnym w Białymstoku, 2010 r.
 • Sikora D., Rymkiewicz M. 2009, Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku zamkowego w Oporowie (aktualizacja koncepcji z pracy magisterskiej D. Sikory).
 • Sikora D., Hanaka A., Gałka H. 2008: Studium historyczne i wytyczne do projektu rewaloryzacji ogrodu klasztornego benedyktynek w Jarosławiu.
 • Sikora D., Hanaka A., Gałka H. 2008: Studium historyczne, inwentaryzacja dendrologiczna i wyznaczenie granic ochrony konserwatorskiej dla założenia pałacowo – ogrodowego w Ursynowie.
 • Sikora D. 2006: Ogród Branickich w Białymstoku. Koncepcja rewaloryzacji (aktualizacja), Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
 • Sikora D., Rymkiewicz M. 2006: Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku pałacowego w Strzembowie.
 • Sikora D., Rymkiewicz M. 2006: Koncepcja rewaloryzacji parku dworskiego w Poświętnym.
 • Sikora D. Hanaka A., 2006: Ogród Wilanowski. Rekonstrukcja układu przestrzennego tarasu górnego z czasów Jana III Sobieskiego i Elżbiety Sieniawskiej, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
 • Sikora D. 2006: Ogród Branickich w Białymstoku, Wytyczne do rekonstrukcji kamiennej balustrady, ławek, prac konserwatorskich przy murze oporowym, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
 • Sikora D. 2006: Ogród Branickich w Białymstoku, Projekt wykonawczy dla szaty roślinnej salonu ogrodowego, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
 • Sikora D., Rymkiewicz M. 2005: Koncepcja rewaloryzacji parku dworskiego w Regułach.
 • Sikora D., Rymkiewicz M. 2005: Koncepcja rewaloryzacji parku dworskiego w Popielżynie.
 • Sikora D. Hanaka A., 2005: Postulowane granice wpisu założenia wilanowskiego do rejestru zabytków, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
 • Sikora D., Hanaka A., Jankowski A. 2005: Ogród Wilanowski. Wytyczne do projektu rewaloryzacji tarasu górnego, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
 • Sikora D. 2005: Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego w Raciążu.
 • Sikora D., Hanaka A. 2005: Ogród Wilanowski. Analiza historyczna tarasu górnego, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
 • Sikora D. 2004: Ogród Branickich w Białymstoku. Wytyczne do rekonstrukcji Pawilonu Chińskiego, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
 • Sikora D. 2003: Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku pałacowego w Zdunowie.
 • Sikora D. 2002: Koncepcja rewaloryzacji parku dworskiego w Rydzewie.
 • Sikora D. 2002: Ogród Branickich. Projekt wykonawczy boskietów, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
 • Sikora D. 2001: Dokumentacja ewidencyjna parku romantycznego w Wendryni.
 • Sikora D. 2001: Dokumentacja ewidencyjna parku romantycznego w Krzyżowicach.
 • Sikora D. 2001: Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego w Ciechanowie.
 • Sikora D., Marconi A. 2001: Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego w Wieluniu.
 • Sikora D. 2001: Projekt ogrodu przy zespole pokarmelickim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu.
 • Sikora D. 2001: Ogród Branickich w Białymstoku, Wytyczne do projektu rewaloryzacji dziedzińców pałacowych i terenu dawnych ogrodów w części północno – wschodniej założenia, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu.
 • Sikora D. 2001: Projekt rewaloryzacji ogrodu przy Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu.
 • Sikora D. 2000: Koncepcja rewaloryzacji parku dworskiego w Strachówku.
 • Sikora D. 2000: Ogród Branickich w Białymstoku. Projekt koncepcyjny balustrady i postumentów pod Sfinksy, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu
 • Sikora D., Bernatowicz T., Chmiel A. 1999: Ocena dokumentacji konserwatorskiej dla Ogrodu Waldsteina w Pradze (na prośbę Senatu Republiki Czech), Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu.
 • Sikora D. 1999: Koncepcja rewaloryzacji Ogrodu Branickich w Białymstoku.
 • Sikora D. 1999: Ogród Branickich w Białymstoku, Analiza drzewostanu, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, mpis w zasobach Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.
 • Sikora D., Lisowska M. 1998: Ogród Branickich w Białymstoku. Inwentaryzacja drzewostanu, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu.
 • Sikora D., 1997: Projekt rewaloryzacji południowo-zachodniej części Parku Oliwskiego.
 • Sikora D. 1995: Dokumentacja ewidencyjna parku romantycznego w Opinogórze.

SKIBIŃSKA MAJA

PDF Drukuj Email

 

 • Skibińska M., 2011: Meble miejskie a tożsamość/ Urban furniture and identity. [w:] Wzornictwo Ogrodowe (red. J.Rylke) Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa. s. 75-91
 • Skibińska M., 2012: Meble miejskie i meble ogrodowe - nietypowe rozwiązania/Urban furniture and garden furniture – untypical solutions [w:] Wzornictwo Ogrodowe (red. Rylke J., Gawryszewska B.J.) Sztuka ogrodu sztuka krajobrazu 4 , Wyd. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa, s. 116-135
 • Skibińska M., 2012: Meblujmy miasta! Meble miejskie a przestrzeń komunikacji/ Let’s furnish cities! Urban furnishing and communication space [w:] Zielone miasto - przestrzeń i komunikacja. Wyd. Agencja Promocji Zieleni, Warszawa, s. 51-64
 • Skibińska M., 2012: Studium koloru i morfologii architektury krajobrazu miasta jako podstawa projektowania i wyboru detali i elementów przestrzeni publicznej/ Colour and morphological study of city landscape architecture as the base of projecting and choosing furniture for public space [w:] Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej - Detal architektoniczny dziś (red. Kozłowski D., Misiągiewicz M), Czasopismo techniczne. T.2, Wyd. Politechniki Krakowskiej,s. 555-560
 • Skibińska M., 2013: Mebel miejski a tożsamość miejsca [w:] Młodość nadzieją miasta. Konkurs na ideę przestrzeni zrównoważonego rozwoju kampusu SGH w Warszawie (red. Królikowski J. T., Wlazło-Malinowska K.) Wyd. Koło Krytyki Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Warszawa, s. 70-79
 • Skibińska M., 2013: Przestrzeń kobieca? Próba uchwycenia specyfiki przestrzeni wykreowanej przez kobiety/ Women's space? Attempt to capture the specificity of space created by women [w:] Ogród za oknem - ogród kobiety (red. Rylke J., Gawryszewska B. J.), Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu 1 (5), Wyd. Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa, s. 99-112
 • Skibińska M., 2013: Rola mebla miejskiego w procesie budowania jakości przestrzeni publicznej miasta (w druku) wydawnictwo pokonferencyjne Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, ogólnopolska konferencja „KSZTAŁTOWANIE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ” Warszawa, 29 listopada - 1 grudnia 2012 roku

WINIARSKA-LISIECKA EDYTA

     
 • Winiarska E., 2013: Wykorzystanie wątków sakralnych w działaniach street artu [w:] Bernat S., Flaga M. (red.), Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 21 pt.: Obiekty religijne w krajobrazie; Wydawca Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, s. 211-220
 • Winiarska E., 2013: Oznaki terytorialności w przestrzeniach wspólnotowych - na przykładzie wybranych rejonów m.st. Warszawy i jego okolic. [w:] Rylke J., Gawryszewska B. J. (red.), sztuka ogrodu. sztuka krajobrazu 3/2013, Wydawnictwa Katedra Sztuki Krajobrazu, Warszawa, s. 75-84
 • Winiarska E., 2012: Elementy współczesnego wzornictwa podwórek – ogrodów wspólnot lokalnych (naprzykładzie dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawa). [w:] Rylke J. (red.), Wzornictwo ogrodowe 2012 – sztuka ogrodu. sztuka krajobrazu 4/2012, Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka Krajobrazu, Warszawa, s. 68-78
 • Winiarska E., 2011: Wernakularne wzornictwo ogrodowe [w:] Rylke J. (red.), Wzornictwo ogrodowe 2011, Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka Krajobrazu, Warszawa, s. 92 – 96 
 • Winiarska E., 2011: Praktyczne zastosowanie map ewaluatywnych w projektowaniu – na przykładzie wybranych podwórek dzielnic Praga Północ i Żoliborz m.st. Warszawy [w:] Rylke J. (red.), Krajobraz XXI wieku. Sztuka krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka Krajobrazu, Warszawa, s. 211 – 216
 • Winiarska E., 2010: Park tematyczny „U wierzei Puszczy Jodłowej”. Park wykorzystujący idee i wzór angielskich ogrodów krajobrazowych projektu Lancelota „Capability„ Browna. [w:] Królikowski J., Rothimel B., Juśkiewicz K. (zespół red.), Kultura przestrzeni gminy 2010, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s.216 – 221

WLAZŁO-MALINOWSKA KAROLINA

     
 • WLAZŁO K. 2009. Pamięć zwycięstwa. Koncepcja Łuku Triumfalnego upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920. W: Królikowski J.T., Learning from Wrocław. Komunikat SARP 7/8, ISSN 0239-3549, lipiec-sierpień: 84-85.
 • WLAZŁO K. 2009. Sztuka video w przestrzeni publicznej. Przykłady i inspiracje dla użycia instalacji i projekcji video w parkach miejskich. W: Sztuka Ogrodu, Sztuka Krajobrazu [on line], 2/2009 ISSN 1689 - 5274, http://www.sztukakrajobrazu.pl/video.html. 08.2009.
 • WLAZŁO K. 2010. Specyfika projektowania warsztatowego oraz rola warsztatów projektowych w procesie przekształcania krajobrazu. W: Horyzonty Architektury Krajobrazu. Metoda Architektury Krajobrazu. Red. Szulczewska B., Szumański M., Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa: 113-124.
 • WLAZŁO K. (red.), 2010. Katedra Sztuki Krajobrazu. Semestralna wystawa prac studenckich. Wydawnictwo Sztuka ogrodu, sztuka krajobrazu, Warszawa 2010.
 • WLAZŁO K. 2010. Podsumowanie XII warsztatów Akademii Sztuki Architektury Krajobrazu – „Zieleń w otoczeniu zabytku na przykładzie Zamku Ujazdowskiego w Warszawie” 24-26 listopada 2009. W: Katedra Sztuki Krajobrazu. Semestralna wystawa prac studenckich. Wydawnictwo Sztuka ogrodu, sztuka krajobrazu. Warszawa: 47 – 50.
 • WLAZŁO K. Sztuka pełna światła część 1. W: Zieleń Miejska. Wydawnictwo Przeglądy komunalne. ISSN 1896-5326, 9/2010: 40-42.
 • WLAZŁO K. 2010. Sztuka pełna światła część 2. W: Zieleń Miejska. Wydawnictwo Przeglądy komunalne. ISSN 1896-5326, 10/2010: 38-40.
 • WLAZŁO K., 2011: Podwóje życie architektury W: Kozłowski D., Misiągiewicz M. (red.) Czasopismo Techniczne. Zeszty 14. Architektura. z. 4-A2. Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Trwanie i przemijanie architektury. Tom 2. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s: 457-460.
 • WLAZŁO-MALINOWSKA K., 2011: Łuk Triumfalny [The Triumphal Arch] W: Arché 01(21)/2011: 12-13.
 • WLAZŁO-MALINOWSKA K., 2011: Drzewo [Tree] W: Arché 01(21)/2011: 42-45.
 • WLAZŁO K., ROTHIMEL B. 2011: Showroomy – krajobraz na pokaz. W: Rylke J. (red.) 2011. Krajobraz XXI wieku. Sztuka krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku. Wyd. Sztuka Ogrodu, Sztuka krajobrazu: 147-150
 • WLAZŁO-MALINOWSKA  K. 2011: Sztuka ulicy tworzona za pomocą światła. W: RYLKE J. (red.) 2011. Krajobraz XXI wieku. Sztuka krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku. Wyd. Sztuka Ogrodu, Sztuka krajobrazu: 175-194.
 • WLAZŁO K. 2011: Sekcja Sztuki Światła “Przestrzeń Oświecona”. W: WLAZŁO K. (red.) 2011. Wystawa Katedry Sztuki Krajobrazu. Semestr zimowy 2010/2011.  Semestralna wystawa prac studenckich. Wydawnictwo Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu: 143-144
 • WLAZŁO K. 2011: Podsumowanie XIII warsztatów projektowych Akademii Sztuki Architektury Krajobrazu „Nocny krajobraz miasta. Identyfikacja miejskiej przestrzeni publicznej przy użyciu alternatywnych form oświetlenia”. W: Wystawa Katedry Sztuki Krajobrazu. Semestr zimowy 2010/2011. Semestralna wystawa prac studenckich. Wydawnictwo Sztuka ogrodu, sztuka krajobrazu. Warszawa 2011: 145-150.
 • WLAZLO K. 2011: Projektowanie oświetlenia przestrzeni publicznych i prywatnych w świetle zasad zachowania wartości przyrodniczych krajobrazu kulturowego. W: Gawryszewska B. (red.) 2011. Ogród za oknem. W zgodzie z naturą. Wyd. Sztuka oogrodu. Sztuka krajobrazu: 119-134
 • WLAZLO K. 2011: Ogród gradacji – Od kultury do natury. W: Gawryszewska B. (ed.) 2011. Ogród za oknem. W zgodzie z naturą. Wydawnictwo Sztuka oogrodu. Sztuka krajobrazu: 165-168
 • WLAZŁO-MALINOWSKA K. 2012: Lugdunum znaczy wzgórze światła. W: Zieleń Miejska 1 (57)/2012: 44-46.
 • WLAZŁO-MALINOWSKA K. 2012: Sprawozdanie z działalności Sekcji dydaktycznej Sztuki Światła “Przestrzeń Oświecona”. Konkurs i realizacja świetlnej instalacji na terenie Kampusu SGGW. W: Rylke J. (red.) 2012. Katalog Katedry Sztuki Krajobrazu. Prace rok 2011/2012. Wydawnictwo Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 1/2012: 204-208.
 • WLAZŁO-MALINOWSKA K., ROTHIMEL B. 2012: Ogród jako wydarzenie. Konceptualny ogród światła [Garden as a event. Conceptual light garden] W: Arché 01(22)/2012: 14-17.
 • WLAZŁO-MALINOWSKA K., 2012. Projektowanie oświetlenia w ogrodzie. W: Rylke J., Gawryszewska B. (red.), 2012. Wzornictwo ogrodowe 2012. Sztuka ogrodu, sztuka krajobrazu 4/2012, Wyd. Katedra Sztuki Krajobrazu, s. 102-115.
 • WLAZŁO-MALINOWSKA K. 2012: Światło jako element budujący wymiar duchowy przestrzeni sakralnych w krajobrazach naturalnych i kulturowych. Referat przygotowany na konferencję „Sacrum w krajobrazie” 25-27.09.2012 (w druku).
 • WLAZŁO-MALINOWSKA K., Pożarowszczyk M., Mizerska M. 2012: Iluminacja w miejskich parkach i skwerach jako narzędzie promocji miast. W: Kosmala M. (red.) 2012, Zieleń a klimat społeczny miasta. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń: 261-280.
 • WLAZŁO K., 2012: Wprowadzanie instalacji artystycznych wykorzystujących techniki świetlne do przestrzeni publicznej jako próba reidentyfikacji krajobrazu miasta. W: Petryshyn H., Sochacka-Sutkowska E. (red.), 2012: Tożsamość krajobrazu miasta. Identity of the landscape of the city. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin: 321-328.
 • WLAZŁO-MALINOWSKA K., 2013: Miasto w świetle nocy. W: Zieleń Miejska 1 (69)/2013: 39-41.