Department of Landsape Art

Head of the Department

dr hab. inż. Beata Gawryszewska

Contact image

Architekt krajobrazu, ukończyła Indywidualne Studia Magisterskie w Oddziale Architektury Krajobrazu SGGW, Instytucie Filozofii i Socjologii UW oraz Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie. Prowadzi badania własne związane z problematyką przestrzeni zamieszkiwanych, oraz badania z zakresu wzornictwa ogrodowego, we współpracy z Festiwalem Ogrodów w Bolestraszycach.

Tematyka badawcza:
- studia teoretyczne, projekty i modele z zakresu kształtowania przestrzeni zamieszkania, w szczególności ogrodu przydomowego;
- specyfika współczesnego ogrodu rodzinnego w Polsce;
- współczesne trendy w projektowaniu ogrodów przydomowych;
- kulturowe podstawy projektowania krajobrazu;
- społeczne podstawy projektowania krajobrazu;
- partycypacja społeczna w architekturze krajobrazu;
- rewitalizacja i rehabilitacja przestrzeni publicznych i społecznych osiedli mieszkaniowych.