Department of Landsape Art

Doktoranci

mgr inż Edyta Winiarska-Lisiecka

Contact image

Wykształcenie:
2011 Stacjonarne studia doktoranckie, SGGW w Warszawie,
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu,
Katedra Sztuki Krajobrazu, promotor: prof. dr hab. J. Rylke

2011 – 2012 Studia podyplomowe, SGGW w Warszawa,
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Wzornictwo ogrodowe

2009 – 2010 Studia podyplomowe, Prywatna Wyższa Szkoła
Businessu i Administracji w Warszawie,
Informatyka: Techniki Multimedialne i Grafika Komputerowa

2004 – 2009 Stacjonarne studia inżynierskie i magisterskie,
SGGW w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Kierunek: Architektura Krajobrazu 


Tematyka badawcza:
Temat pracy doktorskiej: Podwórka jako ogrody wspólnot sąsiedzkich

Udział w projektach badawczych:
- Udział w realizacji projektu badawczego finansowanego
  ze środków przeznaczonych na naukę w latach 2009- 2011
  nr N N527272432, „Krajobraz XXI wieku- Sztuka krajobrazu
  i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku”,
  kierownik projektu: prof. Jan Rylke

- Kierownik zadania badawczego, tytuł: „Badania oznak terytorialności
  w przestrzeniach wspólnotowych” (od 06.2013r. do 06.2014r.)