Department of Landsape Art

Doktoranci

mgr inż. Beata Rothimel

Contact image

Wykształcenie:
- Studia magisterskie w SGGW na wydziale Ogrodnictwa
  i Architektury Krajobrazu (2006-2008),
  Kierunek: Architektura Krajobrazu,
  Specjalizacja: Sztuka ogrodu i krajobrazu

  Tytuł pracy dyplomowej: „Auroville jako eksperyment
  w dziedzinie architektury krajobrazu miasta. Idea, realizacja
  i perspektywy kontynuacji”, Warszawa 2008

- Studio Sztuki – Artystyczne Policealne (2005-2007),
  Zawód: Plastyk, Specjalizacja: Kreacja Przestrzeni –
  architektura wnętrz, Warszawa 2007

- Studia inżynierskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  na wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (2002-2006),
  Kierunek: Architektura Krajobrazu

  Tytuł pracy dyplomowej: „Krajobraz terenu Expo XXI w Warszawie.
  Ocena stanu istniejącego i idea projektowa”, Warszawa 2006


Działalność zawodowa:
- Sztuka Krajobrazu - pracownia projektowa i firma wykonawcza
  (2008 – obecnie)

- Redaktor działu Kultura Przestrzeni pisma Arché Genius loci,
  kultura przestrzeni, twórczość (2011 – obecnie) 

- Ekspert na kursie projektowania ogrodów przydomowych,
  PYLON S. C. – doradztwo i szkolenia, Warszawa –
  dodatkowa działalność dydaktyczna (2009 – obecnie)

- Wice prezes stowarzyszenia Akademia Sztuki Architektury Krajobrazu
  (2007-obecnie)

- Członek stowarzyszenia Genius Loci (od 2013)

Realizowane projekty, programy badawcze:
Temat rozprawy doktorskiej realizowanej pod kierunkiem
dr hab. inż. arch. Jeremiego T. Królikowskiego, prof. nzw.
SGGW: „Wartości krajobrazowe w projektach i realizacjach
architektonicznych Marka Budzyńskiego. Studium przypadku”


Tematyka badawcza:
- wartości krajobrazu
- architektura krajobrazowa
- krajobraz miasta
- kultura przestrzeni
- sztuka ogrodowa