Department of Landsape Art

Adiunkci

dr inż. Kinga Rybak-Niedziółka

Contact image

Architekt, urbanista, uczestnik konkursów zagranicznych
i krajowych. Współautor opracowań projektowych m.in.
nowej dzielnicy Siekeierki, wieżowca Srebrna Center, wielu
osiedli mieszkaniowych.

Zainteresowania naukowe:
- projektowanie krajobrazu miasta,
- standardy w projektowaniu,
- zielona architektura