Department of Landsape Art

Adiunkci

dr inż. Ewa Kosiacka - Beck

Contact image

Wykształcenie:
- Absolwentka Oddziału Architektury Krajobrazu SGGW, projektantka
  i pracownik naukowy. Praca doktorska "Angielskie ogrody krajobrazowe
  XVIII wieku i ich recepcja w Polsce" - obroniona w 2006 roku.


Działalność zawodowa i naukowa:
- Autorka licznych projektów i realizacji z zakresu zieleni, inspektor
  nadzoru Terenów Zieleni (SITO NOT). 

- Doświadczenie naukowe i zawodowe zdobywała w Anglii,
  warszawskich pracowniach i Dziale Zieleni Miejskiej ZOM. 
- Od dnia 25 marca 2008 funkcja Koordynatora egzaminów wstępnych
  z rysunku dla kandydatów na pierwszy rok studiów SGGW. 


Tematyka badawcza:
- współczesne projektowanie;
- projektowanie w krajobrazie historycznym;
- projekty rewitalizacji lub modernizacji istniejących układów
  zieleni oraz związanych z nimi detali;

- analiza formalna dzieła ogrodowego zarówno w teorii, jak i praktyce;
- projektowanie inspirowane najnowszymi trendami;
- analiza procesu projektowania ze szczególnym uwzględnieniem
  potrzeb współczesnego użytkownika