Department of Landsape Art

Adiunkci

dr inż. Krzysztof Herman

Contact image

Wykształcenie:
- dr inż. Architekt Krajobrazu, tytuł uzyskany na WOiAK SGGW
- Uniwersytet Harvarda: Junior Fulbright Visiting Researcher
  na Wydziale Urbanistyki i Projektowania (Department of Urban Planning and Design)


Afiliacje:
- Prezes Mazowieckiego Oddziału SPAK
  (Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu) 

- Członek grupy d/s komunikacji w Europejskiej Federacji
  Architektury Krajobrazu (EFLA)


Realizacja grantów:
- Grant badawczo-realizacyjny w w ramach programu
  "Demokracja w działaniu" Fundacji im. Stefana Batorego
  realizowany z Fundacją "Na Miejscu" i Project for Public Spaces
  pt. "Na Miejscu - działanie"

- Grant badawczy programu EU "Lifelong learning Programme":
  „Implementation of relevant European teaching contents in the studies
  of landscape architecture (EU-Teach)”;
  Członek zespołu EFLA (Europejskiej Federacji Architektury Krajobrazu)
- Fullbright Junior Research Grant na Uniwersytecie Harvarda w USA
  - grant indywidualny dla młodych badaczy na realizację części
  badań w ramach studiów doktorskich
- Grant badawczy MNiSW nr. N N527 272437: „Sztuka krajobrazu i w krajobrazie
  na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku”; Członek zespołu realizującego
  grant. Kierownik grantu prof. Jan Rylke
- Grant promotorski MNiSW nr. N N527 075238 ”Ogrody tymczasowe w przestrzeniach
  kolektywnych”; Członek zespołu realizującego grant. Kierownik grantu, promotor
  pracy doktorskiej, prof. Jan Rylke 

Tematyka badawcza:
- ogrody tymczasowe i pokazowe;
- sztuka krajobrazu;
- rzeźba, instalacje, interwencje w przestrzeni publicznej;
- współczesna architektura krajobrazu;
- analizy jakości wizualnej krajobrazu;
- rewitalizacja przestrzeni miejskich i partycypacja wspólnot
  lokalnych w projektowaniu;

- urbanistyka niskobudżetowa