Department of Landsape Art

Sekretariat Katedry

mgr inż. Joanna Dzięcioł, Starszy Specjalista

Contact image

W rękach Pani Joanny:
- działanie Katedry Sztuki Krajobrazu;
- realizacja projektów badawczych;
- realizacja projektów zleconych